Efter 44 år som selvstændig er Sejer Mortensen og Helle Hudecek klar til at nyde pensionstilværelsen


For 12 år siden købte Sejer Mortensen og hans kone Helle Hudecek, grunden hvor deres pensionistbolig skulle bygges. For 4 år siden påbegyndte de opførelsen af boligen og flyttede ind. I 2020 satte de deres landbrugsvirksomhed til salg og i sommeren i år (2021) blev salgskontrakten underskrevet. Et kapitel er slut, og et nyt er startet.


Efter 44 år som selvstændig landmand var Sejer Mortensen og hans kone Helle klar til at gå nye veje. Ingen af parrets børn ønskede at overtage bedriften, deres pensionsbolig var på plads, og de var rykket ind. Nu skulle de bare finde den rette landbrugsmægler at samarbejde med om salget af deres ejendom.

 

Fortrolighedssalg og personlighed var de afgørende faktorer

Sejer mødte for første gang Bent Holm, da Bent holdt et foredrag for Sejers ERFA-Gruppe, ”Seks-Gruppen”. Bents væremåde og facon tiltalte Sejer, og han var ikke i tvivl om, at han ville gå videre med Hekto&Co.

Som en god forretningsmand fik Sejer både Hekto&Co samt en anden mægler til at give en vurdering på ejendommen og salgsproces. Men valget var klart; Hekto&Co skulle være den sælgende landbrugsmægler af ejendommen. ”Vi havde to mæglere på for at give en vurdering af vores ejendom. Men muligheden for fortrolighedssalg var den afgørende faktor for, at vi valgte at samarbejde med Hekto&Co om salget af vores landbrugsejendom”.

Hos Hekto&Co sælger vi over 40 % af vores emner på såkaldte fortrolighedsaftaler. Det betyder, at den sælges uden markedsføring, diskret og fortroligt. Årsagerne for fortrolighedssalg er forskellige, og for Sejer og Helle handlede det om, at de hverken havde travlt med salget eller ønskede unødvendig opmærksomhed omkring det: ”Vi havde ikke travlt med salget og var ikke interesserede i, at vores ejendom skulle ende på en bagside af ugeavisen. Både for vores egen og vores medarbejderes skyld og ikke mindst vores samarbejdspartnere,” fortæller Sejer.

 

"Med Hekto&Co's netværk og proaktive tilgang, følte vi, at der hele tiden skete noget"

Sejer Mortensen

Tryg og transparent salgsproces

Helt fra salgsprocessens start følte Sejer og Helle, at de var i gode hænder hos vores ejendomsmægler Carina Jessen: ”Carina har selv en landbrugsfaglig baggrund og viste en evne til at sætte sig ind i vores forretning. Hun forstod derfor at se relevante muligheder og løsninger,” fortæller Sejer og fortsætter: ”Vores salgsproces var transparent og tryg. Carina var 110 % til stede og god til at følge op på alt, hvad der skete undervejs.”

I sommeren 2021 havde de fundet køberen, og salgsaftalen blev underskrevet. Også køber udtrykte tilfredshed med den lukkede proces: ”Når der ikke er noget på forsider eller bagsider af aviserne, kan man tage det i eget tempo og offentliggøre det efter egne vilkår. Det er min opfattelse, at køber også var tilfreds med det,” forklarer Sejer.

 

Solidt køberkartotek og proaktiv tilgang


Netop at finde den rette køber var vigtigt for Sejer og Helle. De havde ikke travlt med salget og følte sig trygge i Hekto&Cos proces og tilgang til salg.

”Det er vores opfattelse, at Hekto&Co’s store køberkartotek var med til at muliggøre den gode salgsproces. Man hører og læser desværre om kollegaer i vores branche, hvor deres sag ender i skuffen, hvor den ligger og samler støv. Med Hekto&Co’s netværk og proaktive tilgang, følte vi, at der hele tiden skete noget,” fastslår Sejer og tilføjer: ”Selvom Hekto&Co er et mindre team, har de en god forretningsmodel og håndterer den med bravur”.

Kort og godt

  • Sejer Mortensen har været selvstændig landmand i 44 år.
  • På ejendommen nord for Tørring har han drevet en stor svineproduktion med tilhørende planteavl.
  • I samarbejde med Hekto&Co blev ejendommen sat til salg på en såkaldt fortrolighedsaftale
  • Ejendommen blev solgt sommeren 2021.