Kærmarksvej 22, Kærmark, 6780 Skærbæk

Mælkeproduktionsejendom på Kærmark med stort jordtilliggende

"Kjærmark" er en nydelig mælkeproduktionsejendom med små 140 ha meget velarronderet jord og 190 årskøer med egne kviefaciliteter. Virksomheden er beliggende på Kærmark imellem Frifelt og Brøns i det vestlige Sønderjylland.

Virksomheden består af de 2 nærliggende ejendomme Kærmarksvej 22 og Kærmarksvej 21 med 100 meter imellem som samdrives. Dette giver god logistik for samdriften.

Ejendommen udbydes samlet til salg og i fuld drift med egne maskiner og beholdninger. Køber vil dermed indtræde i en virksomhed med god indtjeningsevne. Mælkeproduktionen drives konventionelt med en fin ydelse på over 11.300 kg pr. ko.

Kærmarksvej 22
På hovedejendommen, Kærmarksvej 22, malkes der ca. 190 årskøer i løsdriftsstald indrettet med 6 rækker senge og ialt ca. 187 sengebåse og samt en goldkoafdeling med dybstrøelsesbokse med plads til ca. 20-25 dyr. Gangarealer bag senge er spalter med skraber. Stalden er opbygget med en central fodergang med hængebane til udfordring af grovfoder, som blandes i foderladen beliggende vinkelret på stalden. Malkningen foregår i midten af stalden med 3 Delaval malkerobotter, som er opdaterede og med serviceaftale. Stalden er opført som en væsentlig tilbygning og ombygning af den oprindelige kostald.

Foderladen har 3 gode plansiloer og den ene anvendes til kalvebokse. Udenfor er der plansiloer til foder og en 4.000 m³ gylletank.

Parallelt med kostalden er der i 2008 opført et rigtigt godt maskinhus i søstenselementer med gode porte og stort værksted. En rigtig fin bygning.

Stuehuset fremstår med nydelig arkitektur med pæne detaljer og er vedligeholdt løbende, blandt andet med et nyere tag. Der er et stort boligareal og sammen med stalden og maskinhuset giver det ejendommen et harmonisk og præsentabelt udtryk.

Kærmarksvej 21
Ejendommen er beliggende i kort afstand fra hovedejendommen. Her huses kvierne i den tidligere kostald og der er plads til ca. 180 ungdyr. Stalden er traditionelt indrette med central fodergang og sengebåse og spaltebund. Der er en god lade med fast bund der primært anvendes til opbevaring af halm og maskiner. De oprindelige driftsbygninger er pæne og i god stand og delvis indrettet til opbevaring.

Stuehuset fra 1960 er løbende vedligeholdt og fremstår som en god bolig der i dag er udlejet.

Der er 2 gyllebeholdere på hhv. 1.000 og 2.000 m³ med færdselsvej omkring ejendommen.

Jorden
Jorden er godt beliggende ved og omkring ejendommene og læseren henvises til oversigtskortet på næste side. Som det fremgår, er der en god arrondering i store regulære marker. Bonitetsmæssig er jorden lettere varierende fra lerblandet sandjord, humhusholdig sandjord til grov/finsande områder. Der er 131,53 ha hvorpå der søges EU betalingsrettigheder.

Maskiner
Der medfølger en fin maskinpark med velholdte maskiner, således at de fleste markopgaver kan løses af egen kraft. Se liste.

Øvrige forhold
OBS - Der gøres særlig opmærksom på, at der verserer en udstykningssag vedr. vindmølle beliggende på ejendommens grund. Som køber af ejendommen Kærmarksvej 22, skal køber acceptere og medvirke til udstykning af vindmøllen beliggende matrikel nr 7 Brøns EJerlav. Omkostninger hertil er køber uvedkommende. Der tinglyses i forbindelse med udstykningen en vejret til møllen. Vilkår i deres helhed udleveres i forbindelse med handel.

Alt i alt en nydelig ejendom, som både egner sig til mælkeproduktion og planteavl.

Aftal besigtigelse med Hekto&Co eller ring på 21 43 25 85 for en drøftelse af din interesse.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.