Nissumvej 26, Nissum, 7870 Roslev

Gennemført mælkeproduktion med 580 køer og tilhørende opdræt

Gedigen - og toptunet mælkeproduktionsvirksomhed beliggende ved Roslev, nord for Skive.

Den animalske produktion er baseret på ca. 580 køer med tilhørende opdræt. Produktionen er samlet på ét site - og udmærker sig ved den gennemførte logistik samt det velkørende produktionsapparat.

Virksomheden er miljøscreenet og har gode muligheder for udvidelser af produktionen! Forhør nærmere hos mægler.

Besætningen består af en højtydende SDM-besætning - der leverer ca. 11.200 kg. EKM pr. ko.
Tyrekalve sælges efter 2-4 uger til fast aftager.

Virksomheden driftes af 8 medarbejdere samt ejere der fungerer som driftsledere.

Til virksomheden hører et samlet areal på 216 ha - fordelt på 5 ejendomme, hvoraf de 4 er bygningsløse. Det støtteberettigede areal udgør ca. 204 ha - og heraf er ca. 183 ha i omdrift. Der er tilknyttede forpagtningsaftaler på ca. 20 ha. Arealerne er perfekt arronderet, i umiddelbar nærhed af produktionen og består overvejende af JB. 2-4. Jorden drives i det nuværende setup med maskinstation.

De primære produktionsbygninger er opført i perioden 2003-2013 - og er sammenbygget med de oprindelige driftsbygninger der ligeledes indgår i produktionen. Anlægget er indrettet med:

- Løsdriftsafdeling med 6-rækker senge, opdelt i to hold med samlet 404 senge med madrasser og
foderbord i siderne, primært med fast gulv med skrabeanlæg.

- I tilbygning til løsdriftsstalden, er der kvieafdeling med 220 senge med gummimåtter, af varierende størrelse, med fast gulv med skraber - og i forlængelse heraf dybstrøelsesareal til hhv. kalve og aflastningsbokse til køer.

- I forlængelse af løsdriftsstalden (i de oprindelige rammer) er der 90 senge til løbekvier samt dybstrøelsesareal til goldkøer (fra ca. 2 uger før kælvning) og 6 enkelt kælvningsbokse, ligeledes med dybstrøelse.

- Malkestalden er fra 1997 og forlænget i 2008, beliggende i tilknytning til løsdriftsstalden - bestående af en 2x16 DeLaval sidebyside med fast exit. Udendørs mælketank på 30.000 l. samt indendørs buffertank på 12.000 l. I tilknytning til malkestalden er opsamlingsplads med plads til ca. 225 dyr samt tre-vejs-seperationsbokse med fanggitre. Desuden gode medarbejderfaciliteter med omklædning, bad/toilet samt kontor og frokostrum.

- Stalden fra 2013, der er opført nord for de bestående driftsbygninger, er indrettet i to hold, hhv. dybstrøelsesafdeling på 600 m2 til goldkøer, foderbord i midten samt opstarterhold. Opstarterholdet er indrettet med 91 senge, fordelt i to rækker med sandmadras samt fast gulv med skrabeanlæg. Der er etableret fast drivgang til opsamlingspladsen ved løsdriftsstalden.

- I den oprindelige bindestald er der indrettet gode kalve- og ungdyrfaciliteter med hhv. 65 enkeltbokse samt 12 fællesbokse med dybstrøelse. Stalden har god luft og logistik, hvor der nemt kan muges ud mv. Her findes desuden værksted og stort kalvekøkken.

- Syd for driftsbygningerne er der grovfoderopbevaring, i hhv. 3 store plansiloer samt 3 mindre - samlet opbevaringskapacitet svarende til ét års forbrug. Desuden råvarelager med 5 siloer, i halvtag der er opført i 2015.

Kvierne kommer på sommergræs - hvortil der er indrettet et udendørs foderbord vest for løsdriftsstalden.

Omkring hele ejendommen er der gode kørefaste veje.

Stuehuset er opført i 2000 i røde sten - med et samlet boligareal på 181 m2. Huset fremtræder i god og velholdt stand.

Det oprindelige stuehus, opført i 1892, anvendes som ferieudlejningsbolig via booking.com - og i tilknytning hertil er dobbelt garage.

Under ejendommen Nissumvej 26, hører desuden:

- Nissumvej 14, der består af en saneringsmoden bygningsparcel. Der er ansøgt om tilskud til nedrivning.

- Nissumvej 30, ejendommen har tidligere huset virksomhedens opdræt, og består i dag alene af et stuehus på 125 m2 fra 1961, der er udlejet samt en gyllebeholder på 875 m3.

Alt i alt en fremtidssikret mælkeproduktionsvirksomhed, med et godt produktions-setup, der giver køber mulighed for et solidt cash-flow fra dag 1.

For yderligere information og fremvisning - kontakt Hekto&Co.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.