Hellevadvej 92, 6230 Rødekro

Stor soproduktion med tilhørende planteavl ved Hellevad

"Surbækgård" er en stor svineproduktionsvirksomhed med tilhørende markbrug, beliggende ved Hellevad i Sønderjylland.

Til virksomheden hører et samlet matrikulært areal på 270 ha - hvoraf ca. 259 ha er støtteberettiget og i omdrift.

Den animalske produktion er baseret på 1.100 årssøer med salg af ca. 25.000 stk. 7 kg. grise til fast aftager. Desuden produceres ca. 12.000 smågrise samt 6.000 slagtesvin på særskilt site ca. 5 km fra so-sitet.

Besætningen har en høj sundhedsstatus.

Surbækgård - Hellevadvej 92:
Oprindelig kvægejendom - der nu er hjertet i svineproduktionen og hovedejendommen i virksomheden.

Stuehuset er opført i røde sten, pålagt med glaseret tegl og med hvide PVC vinduer. Boligen er opført i 1963 og har et samlet boligareal på 237 m². Huset er gennemrenoveret i 2006 og fremstår i god og velholdt stand.

Soanlægget er løbende udvidet siden starten i 1993 - bestående af to staldlænger opført i delvis røde sten og delvis søstenselementer med eternittag. Bygningerne er placeret parallelt med hinanden og centralt indrettet med forrums-faciliteter, kontor mv og derfra videre til selve produktionsanlægget;

1. Farestalde med 5 sektioner, hhv. 2 x 49 farestier, hvoraf det ene afsnit er med yderligere 28 bufferstier samt 3 x 48 farestier - de sidste tre sektioner er opført i 2003. Farestalden er indrettet med hævede sidevendte kassestier, med 2/3 fast gulv med gulvvarme samt 1/3 støbejernsriste.

2. I tilknytning til farestalden er der to sektioner indrettet til babystald til ammegrise. Desuden ét afsnit til karantænestald samt ét afsnit til polte m. træningsstation.

3. Drægtighedsstald opført i 2003 - renoveret i 2021 med 14 stier og nye transpondere. Desuden 6 stier til polte og aflastning.

4. I forlængelse af drægtighedsstalden er der opført et halvtag med dybsstrøelse til aflastningsområde.

5. Løbeafdeling indrettet i den oprindelige slagtesvinestald. Stalden er indrettet med 206 bokse m. frontlåger og med ornegang. Desuden 6 bokse til polte.

Der fodres i hele anlægget med hjemmeblandet vådfoder via Skiold anlæg. Ventilationssystemet er med Skov inventar. I tilknytning til farestalden er der 3 x udendørssiloer på hhv. 2 x 12 t. samt 1 x 4 t. til færdigblandinger til karantæne, smågrise samt farestaldsblanding. I tilknytning til løbeafdelingen er der 2 udendørssiloer á 12 t.

Vest for anlægget er der opført tre Dancorn siloer, alle med omrører på hhv. 2 x 6.000 tdr samt 1 x 7.500 tdr. Ud mod vejen - mod syd - ligger kombineret foderlade, maskinhus samt fyrrum. Det er indrettet med Skiold male-blandeanlæg fra 2016 samt tilhørende mineralpåslag mv. Desuden findes 80 t. transportanlæg fra 2017. Ejendommen opvarmes med Herz Biocontrol pillefyr fra 2013.

I tilknytning til foderladen er brovægt fra 2017.

I den tidligere kostald er der indrettet værksted, kemikalierum samt plads til opbevaring af maskiner. Den tidligere kviestald anvendes til halmopbevaring samt til maskiner.

Bag bygningerne er der to gylletanke på hhv. 2.175 og 4.000 m³.

Hellevadvej 81:
Fritliggende landbrugsejendom beliggende øst for Hellevad og Surbækgård.

Ejendommen fremstår gulkalket, med rødt Lindab-tag og brune PVC vinduer - opført i 1937 med et samlet boligareal på 90 m². Boligen er udlejet til medarbejder.

Til ejendommen hører desuden carport samt tidligere staldbygning på 136 m², der anvendes til opbevaring.

Herslevgård - Rangstrupvej 5:
Tidligere soejendom - beliggende vest for Hellevad, ca. 4,5 km. fra Surbækgård. Ejendommen er i 2008 lavet om til smågrise- og slagtesvineproduktion.

Stuehuset er opført i 1777 og har et samlet boligareal på 244 m². Huset er hvidkalket, pålagt med eternittag og delvis med plastik- og trævinduer. Boligen bebos af medarbejdere, som en del af ansættelsesforholdet. Stuehuset opvarmes med gyllekøling.

Driftsbygningerne er mod gårdspladsen opført i søstenselementer, den resterende del er opført i røde sten. Anlægget er jf. ejer indrettet med ca. 1.950 smågrisepladser, fordelt i 3 sektioner med 1/3 fast gulv med gulvvarme, 1/3 miljøspalter samt 1/3 spalter. Desuden er der plads til en årlig produktion af ca. 6.000 slagtesvin, fordelt med hhv. 4 sektioner indrettet som FRATS, med 10 stier i hver, som smågrisestalden samt 3 sektioner á 16 stier med 50 % miljøspalter samt 50 % spalter. Hele anlægget er med vådfoder - med udfodring i langkrybber.

Staldanlægget opvarmes med oliefyr og er indrettet med Skiold-Eckberg ventilation.

Foderlade indrettet med 6 siloer á 20 t. Desuden to udendørssiloer på hhv. 18 og 20 t.

Bag bygningerne er der to gylletanke på hhv. 1.500 og 2.500 m³.

Ejendommen har potentiale til udvikling miljømæssigt. Forhør nærmere herom hos mægler.

Rangstrupvej 7:
Fritliggende bolig i forbindelse med Herslevgård, der tidligere har fungeret som aftægtsbolig.

Boligen er opført i 1954 og har et samlet boligareal på 90 m². Huset fremstår med pudsede facader, pålagt med sorte tagplader og med hvide PVC vinduer. Boligen bebos af medarbejdere, som en del af ansættelsesforholdet.

Boligen opvarmes med pillefyr.

Jorden:
Arealerne er godt arronderet ved og omkring bygningerne. Boniteten består overvejende af grovsandet jord samt lerblandet sandjord, hvor der er mulighed for vanding af størstedelen af arealerne.

Alt i alt en gedigen og opdateret produktionsvirksomhed - med stort indtjeningspotentiale.

Kontakt Hekto&Co for yderligere information og fremvisning.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.