Ø. Gesten Mosevej 1, 6621 Gesten

Slagtesvineproduktion med tilhørende planteavl beliggende ved Gesten - nord for Vejen

Ø. Gesten Mosevej 1 samt del af Stilundvej 4 udbydes til salg.

Ejendommene udbydes med et samlet areal på ca. 81,83 ha - hvoraf ca. 69 ha er agerjord, 4 ha er vedv. græs samt 7,8 ha fredskov. Arealerne er anslået, da ejendommen Stilundvej 4 udstykkes ved salg.

"Olesminde" er en slagtesvineproduktionsejendom med årlig produktion på 8-9.000 svin - med levering til Tican.

Stuehuset er opført i 1870 og har et samlet boligareal på 150 kvm. Huset fremstår gulkalket og med rødt Decra tag. Huset har tidligere været anvendt til medarbejderbolig og står pt. tomt. Opvarmning med oliefyr.
Ved gårdspladsen findes mindre maskinhus og garage.

Driftsbygningerne der oprindeligt er opført til sohold er nu indrettet til slagtesvineproduktion med 500 stipladser. I tidligere drægtighedsstald er der indrettet 300 stipladser i 2020. Desuden ældre farestalde der pt ikke anvendes. Der er mulighed for at lave disse om til slagtesvinepladser.

I 2006 er der opført en traditionel FRATS-stald med 2.000 stipladser fra 7 kg. til slagt, eller 2.000 stipladser til slagtesvin. Stalden er indrettet med 9 sektioner samt tidligere løbeafdeling der kan udnyttes til restgrise. Stalden er traditionelt indrettet med 1/3 fast gulv med gulvvarme og med tørfoderautomater. Der er to udendørs udleveringsramper hhv. ved det oprindelige anlæg samt ved slagtesvinestalden. Desuden teknikrum med staldkontor.

Der fodres med hjemmeblandet tørfoder via eget mølleri. Inventar og ventilation er fra Skiold.
Der er installeret nødstrømsgenerator på ejendommen.

Tre gylletanke på hhv. 510, 1.410 og 3.000 m3 - sidstnævnte med overdækning. Desuden 3 siloer (Dancorn samt 2 x Assentoft) med samlet kapacitet på 1.000 t.

Jorden er beliggende med god sammenhæng - primært ved og omkring ejendommen - med gode regulære arealer. Boniteten består overvejende lerblandet sandjord. Der er mulighed for vanding af ca. 32 ha.

Kontakt Hekto&Co for yderligere information og fremvisning!

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.