Nitriskærvej 9, 6534 Agerskov

Slagtesvineejendom beliggende ved Agerskov i Sønderjylland

"Nitriskær" er en slagtesvineproduktion beliggende udenfor Agerskov - i det centrale Sønderjylland.

Ejendommen udstykkes ved salg, og udbydes med et matrikulært areal på ca. 2,3 ha - ved og omkring bygningerne. Arealet kan tilpasses efter købers ønsker.
Den animalske produktion er baseret på en tilladelse til 12.960 slagtesvin årligt - den aktuelle produktion er på ca. 12.000 slagtesvin.

Driftsbygningerne består af slagtesvinestald opført i 2008 med ca. 1.950 stipladser samt oprindelige stalde med en samlet kapacitet på ca. 1.000 stipladser.

Stalden fra 2008 er opført i søstenselementer og med eternittag - indrettet med 6 sektioner samt udlevering, hvor udleveringen ligeledes er inddraget i produktionen. Der er 14 stier pr. sektion og plads til i alt ca. 300 svin. Anlægget er med to-strengs foderanlæg.

De oprindelige driftsbygninger består af i alt 8 sektioner, med samlet i alt ca. 1.290 stipladser. 6 sektioner med fuldspalter, som lovligt kan benyttes ved isætning af spaltelukkere. Det oprindelige anlæg er med et-strengs anlæg.

Fælles foderlade til hele anlægget. For nuværende fodres der med færdigblandet tørfoder, dog er der mulighed for hjemmeblanding ved investering i mølle og styreboks.

Driftsbygningerne er udlejet frem til d. 1 maj 2022.

Desuden to gyllebeholdere på hhv. 1.168 og 2.500 m³. Den store beholder er med teltoverdækning. Derudover gastæt Assentoft-silo med kapacitet på 900 t. og med dertilhørende påslag.

Stuehuset er opført i 1928 og har et samlet boligareal på 240 m². Stuehuset er udlejet til kr. 3.500/måned, og opvarmes med oliefyr.

Arealerne er pt. drevet økologisk.

Kontakt Hekto&Co for yderligere information.
Besigtigelse sker alene efter aftale med Hekto&Co.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.