Del af Grøntoftvej 7, Bjerndrup, 6200 Aabenraa

4.800 stipladser til smågrise samt 83,4 ha matr. areal

"Grøntoft" er beliggende i Sønderjylland, geografisk mellem Kliplev og Tinglev.

"Grøntoft" kan erhverves i nuværende udbudsform, hvor bygningsparcellen erhverves inkl. et samlet matr. areal på ca. 5,2 ha.

Der er tale om en produktionsenhed baseret på en årlig produktion af 7-30 kgs grise med udgangspunkt i 4 fritliggende stalde med hver 1.200 stipladser.

Stuehuset er opført i 1920, og indeholder et samlet boligareal på 193 kvm jf. BBR. Huset fremstår rødmalet med eternittag.

De oprindelige driftsbygninger (Kostald) er bygget vinkelret på stuehuset, og benyttes i dag til opbevaring/depot.

Vest for den oprindelige kostald findes fritliggende maskinhus, opført i stålkonstruktion med eternittag. Ligeledes er der i særskilt ladebygning plantørreri opdelt i 3 kamre med mindre korngrav. Eternittaget er dog ødelagt, og køber må forvente investering i nyt tag, såfremt bygningen skal anvendes.

Mod nord er der i år 2000 opført 4 klimastalde. Staldene er opført i grå betonelementer pålagt eternittag. Hver stald indeholder 1200 stipladser fordelt med 64 stier pr. hus. Staldene er indrettet som 2 klimastald med undertryksventilation og Skov ventilationsstyring, 1/3 riste samt 2/3 fastgulv med varme. Et-strengs foderanlæg fra Funki, der fodres udelukkende med færdigblandet foder. Staldene er udlejet på kort kontrakt, og køber kan forvente at overtage disse relativt hurtigt efter overtagelse.

Vest for de 4 klimastalde er der 2 x 2500 m³ gylletanke.

I 2010 er der opført maskinhus på 561 m². Huset er opført i stålkonstruktion med fastgulv og ståltag.

Ejendommen sælges for dødsbo med fuld ansvarsfraskrivelse.

Ejendommen kan ligeledes erhverves som samlet enhed med 83,4955 ha matrikulært areal - se sagsnr. 6012A468

For yderligere information og fremvisning, kontakt Hekto&Co

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.