Åbakkevej 2 m.fl., 4130 Viby Sjælland

Ørstedgaard Svineproduktion

Ørstedgård Svineproduktion K/S består af et velbeliggende lejet soanlæg på Åbakkevej samt 2 smågrisestalde på lejet grund på hhv. Lammestrupvej 14A og Vesterled 2A i god afstand til naboer og med egen færdselsadgang.

Soanlægget er lejet hos Nesdugaard A/S. Lejeaftalen består af ret til drift af svineproduktionen på ejendommen frem til 31.12.2027. Der er mulighed for at forlænge aftalen. Grundene under smågrisestaldene er ligeledes lejet til 31.12.2027 og rummer ligeledes mulighed for forlængelse (bemærk herunder særlige forhold vedr. Lammestrupvej 14A).

Ejendommenes potentiale strækker sig længere ind i fremtiden og der kan eventuelt forespørges på køb af anlægget såfremt dette er et ønske. For yderligere information om lejeaftale og muligheder kontakt ejendomsmægleren.

Soanlægget på Ørstedgård er baseret på et sohold på ca. 1.400-1.425 søer. Anlægget er oprindeligt opført i 1993 til 500 søer med full line slagtesvin i den over 4.800 m² store elementstald, men er ombygget til ren sohold i slutningen af 90'erne. Bygningen fremstår velholdt og i god stand.

De oprindelige driftsbygninger udgør 3 længer, hvor der er omklædning, værksted, løbeafdeling, foderlade og poltestald. Der indkøbes polte og de befinder sig i karantæne i den bagerste del af stalden, der er vinkelret på laden. Der er 6 bokse med plads til ca. 200-240 polte fordelt i 2 sektioner. Der fodres med færdigfoder og i den ældre lade forefindes silobatteri på 10 siloer med 16 ton kapacitet hver. Fodergrav med ca. 12 tons kapacitet.

Den oprindelige løbeafdeling er indrettet med 5 rækker med 12 stier, samt 2 rækker af 11 og 1 række af 12 i alt 94 pladser. Kontrolafdeling er indrettet med 25 stier af 11 rækker samt 2 rækker med 12 stier ved ammegriseafdeling i alt 299 pladser. Der er indrettet træningssektion og socialisering til transponder oplæring for polte.

Drægtighedsafdelingerne er indrettet i 12 ens stalde med storstier med transponderfodring. Storstierne er indrettet med hvileareal af fast gulv samt halvvægge til afskærmning. Der er opsat 2 Nedab transponder, som giver god mulighed for monitorering og nem fodring. Hver storsti er indrettet til et ugehold og der kan gå 70-75 søer pr. ugehold, dvs. 840-900 drægtige søer. Der er diffus Skov-ventilation.

Farestaldene består af 2 stalde med 40 farestier, samt 14 stalde med 20 farestier. I alt 360 farestier. Farestierne er traditionelt indrettet med plastikriste og med udlagte måtter ved varmehule. Inventaret i farestaldene er fra 1993, 1998 og 2001. Foderanlæg fra Daltech.

Alt i alt rummer anlægget et effektivt setup med en bred central drivgang.

Der er gylleopbevaring på Ørstedgård med 2 tanke á 3.020 m³ samt 1 tank på 4.500 m³. Afsætning af gylle sker til udlejer og andre aftagere med nettoomkostning omkring 24-28 kr/m³.

Der er både offentlig vand og egen vandboring. Der er nødstrømsanlæg.

Smågrisestald på Lammestrupvej og Vesterled:

De to smågrisestalde er ejet af Ørstedgård Svineproduktion på lejet grund. For oplysninger om lejeaftalen forespørg hos ejendomsmægleren.

Begge stalde er "Ø stalde" - opført i sandwich træelementer. Stalden på Vesterled er med 4 ens sektioner, 2 på hver side af den centrale adgang. Hver sektion har 24 stier. Stierne er traditionelt indrettet med 1/3 spalter og 2/3 fastgulv med huler langs væg. Varmeforsyning under hulerne via oliefyr. Ventilation er diffus fra Skjold. Desuden silobatteri til indblæsning af foder til silo. Inventar er fra AP. I alt 3.800 stipladser.

Stalden på Lammestrupvej adskiller sig fra Vesterled ved at der en opsamlingsafdeling på 16 stier i den ene ende og der er således samlet 4.200 stipladser på Lammetrupvej.

Samlet produceres der i omegnen af 47.200 smågrise pr. år.

Der er gylleopbevaringskapacitet på 2 x 3.000 m³.

Virksomheden overtages uden besætning.

For yderligere information og fremvisning - kontakt Hekto&Co.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.