Del af Mølbjergvej 8, 6780 Skærbæk

Slagtegriseejendom v. Skærbæk, Sønderjylland

Velholdt slagtegriseproduktionsejendom udbydes til salg - ved Døstrup, syd for Skærbæk. Fri til købers disposition fra aftalt overtagelse.

Ejendommen udstykkes omkring Mølbjergvej 8 og udbydes som udgangspunkt med ca. 5,3 ha matrikulært areal, hvoraf ca. 3,5 ha er støtteberettiget agerjord jf. illustration på forsiden. Jorden er beliggende omkring ejendommen. Efter købers individuelle ønsker er der mulighed for at erhverve yderligere eller mindre jord omkring ejendommen.

Der er efter aftale mulighed for en tidsbegrænset gylleaftale for køber til nærliggende jorde.

I ejendommens ældre længer er der en "opstarter" stald til smågrise, som giver grundlag for at hæve værditilvæksten på slagtesvinestaldene. Der er indrettet storsti med fast gulv og spalter samt hule ved siderne. Der kan huses omkring 1.100 grise fra 8-30 kg. Lade er ældre og udgør en brugsværdi.

I 2001 og 2009 er der opført i alt 3 parallelle stalde til slagtesvin og i kombination med starterstalden i de ældre længer kan der f.eks. gøres indtag ved 7 kg. Staldene er indrettet med central midtergang, hvor der er sektioneret en staldsektion på hver side heraf. Staldsektionerne er ens og består af storsti med tørfoder ved ædeplads-adgang igen-nem vægtsluse, som ligeledes anvendes ved slagteritilmelding, og i det hele taget tilbyder en god løbende driftsmoni-torering. Der er i alt ca. 2.400 stipladser. Der produceres dermed på ejendommen ca. 9.500 slagtesvin pr. år i det aktuelle setup.
Ændres indtaget til 30 kg skønnes der, at kunne produceres på omkring 3.200 stipladser. Ved staldene findes silokapacitet til ca. 80 tons tørfoder der fyldes via mobilsnegl. Slagtesvinestalden fra 2001 er renoveret i 2009.

Ejendommens stuehus er opført i 1931 i rødsten med tegltag og stilmæssigt inspireret af tankerne fra bedre bygge-skik.
Boligarealet er 200 m². Boligen er løbende vedligeholdt og er aktuelt udlejet.
Huset opvarmes med træpiller. Der er nyere vinduer. Køkken og badeværelse er af ældre dato.

Sælger kan efter aftale tilbyde pasningsaftale for grisene og/eller forpagte arealet omkring bygningerne. Derfor er din geografi ikke afgørende for at kunne sikre værdikæden for dine smågrise.
Forhør om mulighederne.

Kontakt Hekto&Co for yderligere information og besigtigelse.
Besigtigelse sker alene efter aftale med Hekto&Co.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.