Ved Gaden 17, 6280 Højer

Del af Ved Gaden 17, 6280 Højer

Del af ejendommen Ved Gaden 17, 6280 Højer udbydes til salg.

Salget tager udgangspunkt i ren jord, hvor der kan erhverves et samlet EU-omdriftsareal på ca. 39,5 ha. Matrikulært areal er opgjort til 40,25 hektar.
Arealerne er anslåede, da matriklerne skal udstykkes.

Jorden er pålagt landbrugspligt, og kan således erhverves som landbrugsejendom uden beboelsesbygning eller til sammenlægning med eksisterende landbrugsejendom.

Jorden ligger samlet, og med en absolut god arrondering. Boniteten er stærk, kategoriseret som klægjord (svær lerjord og siltjord).
Størstedelen af jorden er lejet ud til lokal landmand.

Kontakt Hekto&Co for yderligere information eller en fremvisning.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.