Brandstrup Søvej 9, 8840 Rødkærsbro

Stor griseproduktion ved Rødkærsbro

"Brandstrupgård" er beliggende i Brandstrup, nord for Rødkærsbro.

Den animalske produktion er baseret på ca. 1.500 årssøer med salg af 30 kg. grise.

Til ejendommen hører et samlet matrikulært areal på 157,2 ha fordelt på to ejendomme. Desuden medfølger en boligejendom samt to mindre ubebyggede jordparceller.
EU-arealet udgør 139,5 ha. Jorden er bortforpagtet frem til d. 31.12.2023.

Ejendommene er beliggende samlet - og er detailbeskrevet nedenfor:

Brandstrup Søvej 9:

Stuehus:
Fritliggende præsentabelt stuehus, der er opført i 1936 og har et samlet boligareal på 267 kvm. Boligen fremstår i almindelig stand og er opført i røde sten med rødt tegltag. Huset er indrettet med forgang/hall med trappe til 1. sal, fordelingsgang, toilet, spisestue, to gode stuer med udgang til terrasse, kontor, køkken med spiseplads samt badeværelse. 1. salen er indrettet med repos, soveværelse, to gode værelser samt åbent loftsrum. Desuden kælder, der anvendes som baggang og til vaskerum.
Huset er omkranset af have og gårdsplads.
Stuehuset er udlejet til 4 medarbejdere.

Driftsbygninger:
Soanlægget er opført i røde sten og med eternittag - primært beliggende gavl ved gavl - og indrettet med forrum, frokostrum, køkken samt to badeværelser. Fra forrummet er der adgang til selve produktionen som er beliggende som følger:

1. Kontrolstald
med 89 bokse.

2. Farestald
I samme bygning som nr. 1 er der 5 sektioner á 12 farestier. Farestierne er indrettet med 2/3 fast gulv med gulvvarme og 1/3 spalter.

3. Drægtighedsstald
7 grupper á ca. 20 søer med gulvfodring. Ca. 1/3 fastgulv, ca. 1/3 drænet gulv, ca. 1/3 spalter.

4. Tidligere karantænestald/poltestald
Anvendes til lagerrum.

5. Kontrolstald/løbeafdeling
Løbeafdeling med 96+15 bokse.
Kontrolstald med 258 bokse.

6. Farestald
med i alt 60 stier med Ikadan bund (plastikriste med varmeplader).

7. Farestald
24 farestier med rumvarme og med 2/3 fast gulv og 1/3 støbejernsriste.

8. Drægtighedsstald
I forlængelse af nr. 7 er 8 sektioner med ca. 18 pladser til drægtige gylte/søer med gulvfodring.

9. Foderlade/sygestier
I hele anlægget er der mulighed for at fodre med hjemmeblandet tørfoder, der blandes i Funki anlæg fra år 2000.
Uden for foderladen er der placeret 3 x 400 t. gastætte siloer med tilhørende påslag med kapacitet til 35 t.

Der fodres pt. med indkøbt foder.

10. Teknikrum/værksted/staldkontor

11. Drægtighedsstald
Indrettet med 15 stier med plads til ca. 18 søer med gulvfodring.

12. Farestald
med i alt 40 stier indrettet med 2/3 fast gulv med gulvvarme og 1/3 spalter.

13. Kontrolstald/udlevering
I forlængelse af nr. 12 er stald der anvendes til kontrolstald - indrettet med 78 bokse. I forlængelse af stalden er der udleveringsrum til slagtesøer.

14. Ny farestald
Stald opført i 2007 med farestalde med i alt 208 farestier fordelt med 3 sektioner á 64 og en buffer på 16. Farestalden er indrettet med hævede sidevendte farestier, med plastikriste med varmeplader.

Der indkøbes ungdyr til produktionen.

Desuden ældre fritliggende staldbygning på Vindumvej 162A (ca. 1,5 km. nordvest for ejendommen) - der er udlejet til kr. 40.000 p.a.

Brandstrup Søvej 14:
Ejendommen er registreret under ejendommen Brandstrup Søvej 9.

Stuehus:
Huset er opført i 1912 med et samlet boligareal på 264 kvm. Boligen er udlejet til medarbejdere. I tilknytning til huset er der endvidere garage, værksted mv.

Driftsbygninger:
Driftsbygningerne består af smågrisestalde med i alt 3 sektioner á 300 stipladser, der er indrettet med plastikriste, rumvarme og traditionelle foderautomater. Der er tale om et ældre anlæg, der er taget ud af brug.

Desuden to maskinhuse på hhv. 159 og 510 kvm. opført i stålkonstruktion og med fast bund.

Brandstrup Søvej 15:
Smågrisestalden er beliggende på Brandstrup Søvej 15, som rent bygningsmæssigt er placeret i tilknytning til soanlægget på nr. 9.

Stalden er opført i 2004 i røde sten og med eternittag. Anlægget har eget indgangsparti m. forrum, kontor mv. I alt 8 sektioner, med 24 stier i hver og med plads til 28-30 grise i hver. Stalden er indrettet som en traditionel 2-klimastald med 2/3 fast gulv med gulvvarme under overdækningen samt 1/3 støbejernsriste og med 2-strengs tørfodringsanlæg og kombidiffus ventilation.

Centralt i bygningen er stor foderlade m. silokapacitet til foder.

Brandstrup Søvej 6:
Ejendommen er beliggende ca. 200 m. fra nr. 9.

Huset er opført i 1918 og har et boligareal på 90 kvm. Desuden gl. staldbygning på 140 kvm, der anvendes til værksted, opbevaring mv. Ejendommen opvarmes med pillefyr.

Ejendommen er udlejet til medarbejder.

Jorden:
Størstedelen af jorden ligger ved og omkring ejendommene og består overvejende af JB. 4. Jorden er bortforpagtet til og med d. 31.12.2023 - forpagtningen afregnes med 40 hkg/ha, med maksimalt 50% byg - og den resterende del i hvede. Forhør nærmere herom hos mægler.

Biogas:
Anlægget er taget ud af drift og vurderes ikke rentabelt at "genstarte".

I tilknytning til biogasanlægget findes brovægt.

Der er to lejede stalde - til hhv. karantæne samt smågrise (m. ca. 2.000 stipladser). Forhør nærmere herom hos mægler

Virksomheden sælges for konkursbo - med fuld ansvarsfraskrivelse.

Kontakt Hekto&Co for yderligere information - og for aftale om fremvisning.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.