Vesterbækvej 63, Sig, 6800 Varde

God mælkeproduktion med super logistik ved Varde

"Søbækgård" er en mælkeproduktionsvirksomhed - beliggende mellem Sig og Nordenskov, øst for Varde.

Mælkeproduktionen er baseret på 400-420 årskøer og med tilhørende opdræt - alt sammen samlet på samme lokation.

Til virksomheden hører et samlet areal på 159,2 ha - hvoraf EU-arealet udgør 139,01 ha og heraf er ca. 128,29 ha i omdrift.

Driftsbygningerne er løbende opført, udvidet og vedligeholdt - og består af følgende:

1. Oprindelig løsdriftsstald - anvendes til opdræt i hhv. opstartsbokse med dybstrøelse, i alt 2 x 20 pladser samt sengebåseafdeling med madrasser og rillet spaltegulv - med 2 x 35 pladser samt 1 x 20 pladser.

2. Kvieafdeling opdelt i to afsnit - med hhv. 78 og 70 senge med madrasser og hhv. spaltegulv og fast gulv med skraber. I tilknytning til den ene del er to dybstrøelsesbokse, med plads til ca. 6 køer/kvier.

3. Kalveafdeling - 4 fællesbokse med dybstrøelse, indendørs enkeltbokse samt en aflastningsboks til køer/kvier.

4. Løsdriftsstald - opført i 3 omgange, hhv. 1997, 2010 og 2014. Stalden er indrettet med 6 rækker, med samlet 418 senge med madrasser, rillet spaltegulv med robotskraber, foderbord i midten samt gardiner i siderne med vejrcensor. Der er ligeledes indrettet plads til goldkøer. Desuden en velfærdsafdeling med strøelse til kælvning og aflastning samt nykælverafdeling med dybstrøelse.

5. Malkecenter med tilhørende opsamlingsplads i forlængelse af løsdriftsstalden. Der malkes i en indvendig 28'er DeLaval karrusel m. kraftfodertildeling. I tilknytning til er kontor, medarbejderfaciliteter, teknikrum mv. To indendørs mælketanke på hhv. 18.000 og 14.000 l.

6. I tilknytning til stalden er udendørs kalveplads - med overdækket areal samt iglo-hytter til tyrekalve.

7. Grovfoderopbevaring i 5 siloer, oplagringsplads samt markstakke.

8. Maskinhus med fast bund og stålkonstruktion - anvendes til maskiner og opbevaring af strøelse (halm/savsmuld).

Desuden 3 gylletanke på hhv. 1.600, 2.200 og 5.000 kbm. Sidstnævnte er med overdækning.

I passende afstand fra driftsbygningerne, ligger stuehuset, der oprindeligt er opført i 1876. Huset har et samlet boligareal på 193 kvm. Huset er løbende opdateret og renoveret - bl.a. med nyere tag samt ny ydermur. I tilknytning til stuehuset er dobbeltgarage med mindre værksted samt lagerrum.

Jorden er beliggende i god sammenhæng ved og omkring ejendommen. Boniteten varierer fra JB. 1-4, med mulighed for vanding af store dele af arealerne - dette har dog ikke været anvendt i en længere årrække. Arealerne drives ved brug af maskinstation.

Alt i alt en gedigen produktionsenhed - med udpræget god logistik og gode malkefaciliteter. Virksomheden sælges i going concern.

Kontakt Hekto&Co for yderligere oplysninger samt fremvisning.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.