Lilholtvej 37 og 41, Skrydstrup, 6500 Vojens

Planteavlsejendomme ved Skrydstrup med gode stalde til køer samt igangværende grusindvinding

Planteavls- og kvægejendom ved Skrydstrup - med et samlet jordtilliggende på 167 ha.

Arealerne er fordelt på fire ejendomme, hvoraf de tre er bygningsløse (Lilholtvej 41 er under udstykning). Agerjorden udgør 146,5 ha - herudover er der grusindvinding på ca. 3,5 ha. Der estimeres at være ca. 10 ha skov og krat og det resterende areal består af bygningsparcellen, veje og natur.
Agerjorden er velarronderet grovsandet jord - med mulighed for vanding af store dele af arealerne, hvilket gør det oplagt til dyrkning af kartofler. Jorden er bortforpagtet i 2022.

Dele af ejendommens arealer er beliggende i grusindvindingsområde. Der foreligger aftale på 16 ha, hvoraf ca. 3,5 ha er afsluttet opgravning. Der forventes opgravning af ca. 3 ha årligt. Arealerne reetableres løbende efter endt grusindvinding. Kontakt mægler for nærmere information vedr. aftalen.

På Lilholtvej 37 er der to særdeles velindrettede staldbygninger med malkerobotter til køer med ca. 400 sengepladser. Staldene er forbundet med en god servicebygning, opført i hhv. 2006 og 2010. Bygningerne er udlejet til ultimo 2022. Produktionen har været baseret på en tilladelse til 315 årskøer - med opdræt og grovfoderopbevaring i bygninger beliggende på Lilholtvej 6, der ikke medfølger.
Stalden fra 2006 er indrettet som en 4-rækket sengestald med mulighed for opdeling i 4 hold. Stalden er med madrasser og spaltegulv - samt fiberstrøelse i det ene hold.
Stalden fra 2010 er indrettet til goldkøer og nykælvere - med dybstrøelse samt senge med fiberstrøelse.
Servicebygningen er indrettet med kontor og medarbejderfaciliteter i form af tekøkken og omklædningsfaciliteter. Opvarmning sker med elektrisk varme.
I tilknytning til staldene er gyllebeholder på 4.000 m3 med teltdug fra 2010.

Al inventar og løsøre medfølger, i det omfang det ikke tilhører lejer. Lejer oplyser at det bl.a. er 5 x Lely A3 malkerobotter årg. 2008, mælketanke, fuldfodervogn mv. Sælger garanterer ikke for funktionaliteten.
Ejendommen overtages uden avl og besætning.

På Skovvej 18A findes maskinhus samt gyllebeholder på 1.500 m3.

Der er potentiale for yderligere indvinding på ejendommens arealer - forhør nærmere herom hos mægler.
Ejendommene sælges for Freja Ejendomme, Statens Ejendomsselskab.
Kontakt Hekto&Co for yderligere information og fremvisning.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.