Luk fuldskærm

Andkærvej 224, 7080 Børkop

Attraktiv fjerkræproduktion med gode lejeindtægter og tilhørende planteavlsdrift på 257 hektar

Der foreligger fordelagtige lejekontrakter på udlejning af driftsbygningerne til avlsdyr ("bedsteforældre høns") dvs. højt forædlede dyr, til det hollandske firma, Aviagen. I alt er der produktion på tre sites - hhv. opdræt og 2 x rugeægsproduktion ved Andkær og Viuf (sidstnævnte beliggende ca. 15 km fra produktionen i Andkær). Produktionen ledes og driftes af sælger og sælgers medarbejdere. Produktionen sker på en fortløbende aftale på to rotationer (2 x 11 mdr.). Lejer skal godkende ny ejer - før køber kan indtræde i sælgers aftale. Lejeindtægten (DB2) udgør netto ca. kr. 3,4 mio/år baseret på et gns. over de seneste tre år. Lejer ejer dyrene og leverer foder til produktionen.

Det samlede jordtilliggende udgør ca. 257 ha - idet der i forbindelse med salget beholdes ca. 59 ha samt bygninger på hhv. Sønderskovvej 4 og 6A.

Andkærvej 224 - Hauerballegaard
Ejendommen består af staldanlæg opført i hhv. 1974 og 1982 - bestående af hhv. to parallelle staldbygninger samt stald i forlængelse af det øvrige bygningssæt. Anlægget anvendes til rugeægsproduktion. Kapaciteten er ca. 25.500 æglæggende høner. Staldende er løbende opdateret.

De øvrige driftsbygninger består af lagerbygninger, lade til opbevaring af campingvogne samt halmlade.

Stuehuset er opført i 1902 og har jf. BBR et samlet boligareal på 190 m2. Husets 1. sal er indrettet til en lejlighed til medarbejdere. Stueplan anvendes delvist til "hotel-drift".

Ejendommen opvarmes via halmfyr.


Hauerballevej 2 - Nielsensminde
Ejendommen er beliggende i udkanten af Viuf.

Ejendommen består af staldanlæg opført i hhv. 1992 og 1993 - bestående af to parallelle staldbygninger. Anlægget anvendes til rugeægsproduktion, ud fra samme procedure som på Andkærvej 224. Kapaciteten er ca. 24.000 æglæggende høner. Staldende er løbende opdateret.

Stuehuset er opført i 1848 og har jf. BBR et samlet boligareal på 195 m2. Huset bebos af medarbejdere.
I tilknytning til stuehuset er kombineret værksted, lager og planlager til frø - opført i 1957.

Ejendommen opvarmes via halmfyr.


Vikkevej 45 - Vikkelund
Ejendommen hører matrikulært under Hauerballevej 2.

Fritliggende ejendom vest for Viuf. Ejendommen består af staldanlæg opført i 1997 - bestående af to parallelle staldbygninger. Anlægget anvendes til opdræt af hønniker - hvor de går i ca. 5,5 mdr. hvorefter de flyttes til enten Andkærvej 224 eller Hauerballevej 2. Staldende er løbende opdateret.

Ejendommen opvarmes via halmfyr og i tilknytning hertil er et mindre halmlager.

Stuehuset er opført i 1848 og har jf. BBR et samlet boligareal på 164 m2. Huset er totalrenoveret i 2023 og bebos af medarbejder. I tilknytning til huset er garagebygning.


Jordtilliggendet er beliggende hhv. ved Andkær og Viuf - og det samlede støtteberettigede areal udgør ca. 211,41 ha - hvoraf agerjorden udgør ca. 192,76 ha. Desuden 2,5 ha skov. Øvrige arealer udgør ca. 41 ha og består af grusgravsarealer, natur, bygningsparceller og veje mm.

Arealerne omkring Andkær udgør i alt ca. 158,8 ha - og består overvejende JB. 5-6.

Arealerne omkring Viuf udgør i alt 98,4 ha - og består overvejende af JB. 4-5. Der har været grusindvinding på dele af arealerne - og dette er under reetablering.

Alle arealerne driftes af ejer - med traditionelt kornsædskifte samt frøgræs.


Alt i alt en gedigen virksomhed - med et stort indtjeningspotentiale.

Kontakt Hekto&Co for yderligere information!
HENT DOKUMENTER
BESTIL FREMVISNING
EJENDOMSINFORMATION

Carina Jessen | Ejendomsmægler MDE