Luk fuldskærm

Blansvej 24, 6200 Aabenraa

Slagtegriseejendom med tilhørende planteavl ved Bovrup

"Springbæk" er en gedigen og yderst velholdt landbrugsejendom - beliggende mellem Bovrup og Blans.

Til virksomheden hører et samlet areal på 97,8 ha - hvoraf 86,4 er støtteberettiget og heraf er 84,4 ha i omdrift. Desuden 1,5 ha skov.

Den animalske produktion er baseret på ca. 10.000 slagtegrise fra 7-100 kg. Produktionen er fordelt på 2 sites med hhv. smågrise og slagtegrise på Over Blåkrog 3 og slagtegrise på Blansvej 24.

Blansvej 24:
Fritliggende landbrugsejendom - med produktion af slagtegrise.

Stuehuset er oprindeligt opført i 1775 og har et samlet boligareal på 241 kvm. Huset fremstår hvidmalet og med nyere rødt tegl. Huset er løbende moderniseret - og fremstår i god stand. Opvarmning via gyllekøling fra stalden.

De oprindelige driftsbygninger er opført i gule sten og indrettet med 900 stipladser med tørfodring. Stalden er opdelt i 2 sektioner med hhv. 600 og 300 stipladser. Desuden fritliggende staldbygning fra 2008 - opført i søstenselementer med 1.800 stipladser og vådfodring. Stalden er indrettet med 3,5 sektioner á 16 stier med Paneltech inventar og miljøspalter/spalter. Foderet pumpes under jorden fra foderladen. Der fodres med hjemmeblandet foder i begge stalde via Big Dutchmann foderanlæg.

I sammenhæng med de oprindelige stalde er der maskinhus - hvor blanderiet ligeledes er placeret. Laden er opført med stålkonstruktion og fast bund. I tilknytning til produktionen er der to gastætte siloer med kapacitet på 10.000 tdr samt tilhørende påslag med kapacitet på 30 t/timen. De øvrige driftsbygninger anvendes til lager, garage mv.

I tilknytning til produktionsanlægget er der gylletank på 3.000 kbm med teltoverdækning.

Over Blåkrog 3:
Smågrisejendom - beliggende i Over Blåkrog, beliggende ca. 4,5 km. fra "Springbæk".

Stuehuset er opført i 1800 og har et samlet boligareal på 186 kvm. Huset bebos af sælgers forældre. Vedr. husleje se salgsopstilling under pkt. husleje. Huset opvarmes via olie.

Aftægtsboligen er opført i 1976 med et samlet boligareal på 123 kvm. Husets lejer har opsagt lejemålet og der søges ny lejer til huset. Vedr. husleje se salgsopstilling under pkt. husleje. Huset opvarmes med el.

Driftsbygningerne er indrettet med smågrisestald - i den oprindelige sostald. I alt 1.600 stipladser fra 7-30 kg - med tørfodring. Opvarmning af smågrisestalden sker via el.
I forlængelse af smågrisestalden er slagtegrisestald på 500 stipladser med vådfodring. Der fodres med hjemmeblandet foder - og inventarer er fra omkring år 2005.

Herudover maskinhus samt plantørreri med kapacitet til 2.000 tdr. Bag staldbygningerne er der gylletank på 820 kbm.

Jorden er beliggende i god sammenhæng med bygningerne - og består overvejende af JB. 5-6. Arealerne drives aktuelt med traditionel kornproduktion - til foder for griseproduktionen.

Kontakt Hekto&Co for yderligere information og aftale om besigtigelse.
EJENDOMSINFORMATION

Bent Holm | Ejendomsmægler MDE