Luk fuldskærm

Bringserevej 2L, 4850 Stubbekøbing

Næsgård Multisite - et stort og godt soanlæg med tilhørende smågriseproduktion

Næsgaard Multisite A/S er beliggende ved den tidligere landbrugsskole "Næsgaard" - øst for Stubbekøbing på Falster.

Produktionsfaciliteterne består af et soanlæg med kapacitet til ca. 1.500 årssøer på Næsgaard, med tilhørende smågrisestalde beliggende på "Bellinge", ca. 15 km mod syd.

Bygningerne samt grunden under og omkring produktionsfaciliteterne er ejet af produktionsselskabet - med et samlet grundareal på 3,6 ha.

Næsgaard:
Soanlægget på Næsgaard er opført i 1999 som 2 parallelle stalde med 3 forbindelsesgange på tværs. Staldene er opført i elementer med ståltag.

Adgang sker ad nyrenoveret forrum med bad- og toiletfaciliteter samt et godt kontor/frokostrum. I bygningen mod nord er der indrettet hhv. løbeafdeling og farestalde. Løbeafdelingen er traditionelt indrettet med ca. ½ fast gulv og ½ spalter med ornegang foran. Der er 18 rækker med henholdsvis 10 og 11 pladser = 378 pladser. I enden af løbesektionen er der stier til polte fra karantænestalden, 7 rækker med 20 pladser, i alt 140 pladser.

Farestalden er traditionelt indrettet med ca. 1/3 riste og 2/3 fast gulv med varme. Der er 372 farestier fordelt i 6 sektioner, hhv. 3 x 84 stier samt 3 x 42 stier. Inventaret er primært fra 2003/04. Der er diffus ventilation fra Skov.

Drægtighedsstalden er indrettet i bygningen mod syd, med 16 storstier med cafeteriasystem. Stierne er med fast gulv med halvmure til afskærmning og med spalter op i mod foderområdet. Der er halmbane til effektiv halm-uddeling. I den bagerste ende af drægtighedsstalden er der stier til ungdyr og en sygesti. Der er en dybstrøelsessektion til aflastning.

Der er installeret Big Dutchmann vådfoderanlæg - hvor der kan fodres med hjemmeblandet foder. Aktuelt fodres med færdigblandet foder.
Vandforsyning er fra egen boring med kalkanlæg - opvarmning via oliefyr.

Reproduktionen sker med indkøb af polte og nord for soanlægget forefindes en karantænestald med 300 stipladser, der dog ikke udnyttes fuldt ud. Der indkøbes hold af ca. 160 polte. Karantænestalden forsynes med færdigfoder.

Gyllebeholdere med samlet kapacitet på 8.500 m3 med overdækning.

Bellinge:

Smågrisesitet rummer 7.800 stipladser til smågrise. Staldene er opført i to etaper, hhv. 2002 og 2006 - begge som traditionelle Ø-stalde.

Stalden fra 2002 er indrettet med 8 ens sektioner og med centralt placeret silobatteri samt forrum, kontor og toilet.

Stalden fra 2006 er indrettet med 7 sektioner og med drivgang langs vægside.

Staldene er indrettet med 16 stier i hver, med 1/3 riste og 2/3 fast gulv med overdækning og varme.
Staldene er renoveret med nye foderkasser og stiskillevægge.

Der er installeret Skov ventilationsanlæg og opvarmning sker med nyere oliefyr.

Gyllebeholder med kapacitet på 4.000 m3.

Alt i alt et godt anlæg - hvor stand, setup og arbejdsatmosfære giver basis for fortsat mange års effektiv produktion.

Der er ikke produktion på ejendommen.

For yderligere information og fremvisning - kontakt Hekto&Co.
HENT DOKUMENTER
BESTIL FREMVISNING
EJENDOMSINFORMATION

Troels Schmidt | Salg og vurdering