Luk fuldskærm

Bringserevej 2L, 4850 Stubbekøbing

Produktionsmæssig og økonomisk effektiv smågriseproduktion til 1.500 søer til 30 kg – evt. med mulighed for delvis sælgerfinansiering

Næsgård Multisite er et stort og godt soanlæg med tilhørende smågrisestalde. Alt i alt er det et godt anlæg - hvor stand, logistisk setup og arbejdsatmosfære giver basis for en årrække med effektiv og særdeles omkostningsbevidst produktion.

Produktionsfaciliteterne består af et soanlæg med kapacitet til ca. 1.500 årssøer på Næsgaard, med tilhørende smågrisestalde beliggende på "Bellinge", ca. 15 km mod syd.

Sælger kan være behjælpelig med at tilbyde en delvis finansiering efterstillet realkredit med sikkerhed i ejendommen for rette vedkommende.

Bygningerne samt grunden under og omkring produktionsfaciliteterne er ejet af produktionsselskabet - med et samlet grundareal på 3,6 ha.

Anlægget på Næsgaard
Næsgaard Multisite er beliggende ved den tidligere landbrugsskole "Næsgaard" - øst for Stubbekøbing på Falster.

Soanlægget på Næsgaard er opført i 1999 som 2 parallelle stalde med 3 tværgående forbindelsesgange. Staldene er opført i elementer med ståltag.

Adgang sker ad godt forrum med m/k bad- og toiletfaciliteter samt et godt kontor/frokostrum. I bygningen mod nord er der indrettet hhv. løbeafdeling og farestalde. Løbeafdelingen er traditionelt indrettet med ca. ½ fast gulv og ½ spalter med ornegang foran. Der er 18 rækker med henholdsvis 10 og 11 pladser = 378 pladser. I enden af løbesektionen er der stier til polte fra karantænestalden, 7 rækker med 20 pladser, i alt 140 pladser. I alt 518 bokse.

Farestalden er traditionelt indrettet med ca. 1/3 riste og 2/3 fast gulv med varme. Der er 372 farestier fordelt i 6 sektioner, hhv. 3 x 84 stier samt 3 x 42 stier. Inventaret er primært fra 2003/04. Der er diffus ventilation fra Skov.

Drægtighedsstalden er indrettet i bygningen mod syd, med 16 storstier med cafeteriasystem. Stierne er med fast gulv med halvmure til afskærmning og med spalter op imod foderområdet. Der er halmbane til effektiv halmuddeling. I den bagerste ende af drægtighedsstalden er der stier til ungdyr og en sygesti.

Der er installeret Big Dutchmann vådfoderanlæg - hvor der kan fodres med hjemmeblandet foder fra et godt siloanlæg, men anlægget er senest anvendt med færdigblandet foder.

Der er miljøgodkendelse baseret på produktionsareal på 5.122 m².

Vandforsyning er fra egen boring med kalkanlæg - opvarmning sker via oliefyr.

Reproduktionen sker med indkøb af polte og nord for soanlægget forefindes en karantænestald med ca. 300 stipladser. Der indkøbes hold af ca. 160 polte. Karantænestalden forsynes med færdigfoder.

Gyllebeholdere med samlet kapacitet på 8.500 m³ med overdækning.

Smågrise staldende på Bellinge:
Smågrisesitet rummer omkring 7.800 stipladser til smågrise og miljøtilladelsen giver tilladelse til produktion af 45.300 smågrise fra 7-30 kg. Staldene er opført i to etaper, hhv. 2002 og 2006 - begge som traditionelle Ø-stalde.

Stalden fra 2002 er indrettet med 8 ens sektioner og med centralt placeret silobatteri samt forrum, kontor og toilet.

Stalden fra 2006 er indrettet med 7 sektioner og med drivgang langs vægside.

Staldene er indrettet med 16 stier i hver, med 1/3 riste og 2/3 fast gulv med overdækning og varme.

Staldene er renoveret med nye foderkasser og stiskillevægge og fremstår i udmærket stand.

Der er installeret Skov ventilationsanlæg og opvarmning sker med nyere oliefyr.

Gyllebeholder med overdækning og kapacitet på 4.000 m³.

Der er ikke produktion på Næsgaard multisite og anlægget står dermed til købers disposition.

For yderligere information og fremvisning - kontakt Hekto&Co.
EJENDOMSINFORMATION

Troels Schmidt | Salg og vurdering