Luk fuldskærm

Den Svorne Vej x, 6780 Skærbæk

29,61 ha frijordsareal

Nu udbydes 29,61 ha frijord fordelt på 4 parceller beliggende ved Den Svorne Vej i Skærbæk.

Arealerne er oplagte som græs/afgræsningsarealer og/eller til brug som brakarealer.

De to parceller mod Syd på hhv. 4,65 og 7,15 ha er placeret hvor Den Svorne Vej ender mod Syd, og beliggende hhv. Øst og Vest for vejen. På disse to arealer er der tinglyst forkøbsret til Staten.
På de to øvrige parceller på hhv. 9,59 og8,21 ha er der ikke tinglyst forkøbsret til Staten.

Ud af det samlede areal på 29,61 ha har sælger søgt støtte på 28,50 ha i 2022.
Matr. 1113 her er der MVJ-støtte på 7,06 ha.


Frijord kan erhverves af alle, uden krav om ejerskab af landbrugsejendom, forhør nærmere herom hos Hekto&Co
EJENDOMSINFORMATION

Bent Holm | Ejendomsmægler MDE