Luk fuldskærm

Foldingbrovej 27, 6230 Rødekro

Svineproduktion beliggende i Nr. Hjarup, vest for Rødekro, udbydes nu til salg

Den animalske produktion er baseret på ca. 900-950 søer med høj sundhedsstatus (Blå SPF + AP12) og med lejet smågrisestald. Der indkøbes ungdyr til produktionen. Der produceres ca. 37 grise/årsso.

Til virksomheden hører et samlet areal på 149,4 ha - fordelt på to ejendomme - hvoraf ca. 140 ha er i omdrift.

Foldingbrovej 27:
Soejendommen er løbende udviklet og udvidet - senest i 2012. Produktionsfaciliteterne er indrettet som følger:

- 6 sektioner farestalde med i alt 247 trad. bagvendte kassestier (på nær 10 sidevendte stier).
- Løbe- og kontrolafdeling med 255 bokse.
- Drægtighedsafdeling med 27 stier med gulvfodring samt 7 orne/aflastningsstier med dybsstrøelse.

Der fodres med færdigblandet tørfoder. Der er installeret Skov ventilation i hele anlægget.

Syd for produktionsbygningerne er to gyllebeholdere på hhv. 2.400 og 4.000 m3.

Stuehuset er opført som et etplanshus i 1979 med et samlet boligareal på 253 kvm. Huset bebos af virksomhedens medarbejdere.

Nr. Hjarupvej 25:
Ejendommen er beliggende ca. 1.000 m. i luftlinje fra soholdet.

Driftsbygningerne er indrettet med 3 sektioner til smågrise og 1 sektion til polte.

Der fodres med færdigblandet tørfoder.

Boligen er opført 1972 med et samlet boligareal på 175 kvm. Huset bebos af medarbejdere.

Jorden er beliggende samlet ved og omkring de to ejendomme - overvejende bestående af grovsandet jord. Arealerne er bortforpagtet på en 5-årig aftale til kr. 4.000/ha. Der er mulighed for opsigelse ved ejerskifte.

Alt i alt en opdateret svineproduktion - med god effektivitet.

Virksomheden overtages med fuld produktion.

Kontakt Hekto&Co for yderligere information og fremvisning.
EJENDOMSINFORMATION

Carina Jessen | Ejendomsmægler MDE