Luk fuldskærm

Gl Kirkevej 21, 6300 Gråsten

Yderst veldrevet svineproduktion ved Gråsten

"Saxagergård" er en gedigen griseproduktionsvirksomhed, beliggende ved Rinkenæs, sydvest for Gråsten. Ejendommen er beliggende højt i terrænet - og fra stuehuset er der udsigt til Flensborg Fjord.

Til virksomheden hører et matrikulært areal på 146 ha - fordelt på tre ejendomme, hvoraf de to er bygningsløse. EU-arealet udgør ca. 134 ha. Heraf ca. 75% lerjord, hvor det øvrige primært består af grovsandet jord.

Den animalske produktion er baseret på 750 årssøer med tilhørende smågriseproduktion. En højtydende besætning - med høj sundhedsstatus. Egen avl af ungdyr med kernestyring. Grisene afsættes via DTL.

Stuehuset er opført i 1932 og har et samlet boligareal på 210 kvm. Huset fremstår hvidmalet, med rødt glaseret tegl og træ-alu vinduer. Huset er løbende renoveret - herunder 1. salen i 2007 og fremstår generelt i rigtig god stand.

Driftsbygningerne der er indrettet til griseproduktion, er beliggende i passende afstand fra stuehuset. Staldene er opført i røde sten og med nyere tag på størstedelen af bygningerne. Indgang via forrum, med kontor og badefaciliteter og herfra videre til gennemgående drivgang i anlægget, der er indrettet således;

1. Løbe og kontrolafdeling - renoveret i 2013. I alt 192 bokse samt polte og ornestier. Den anden halvdel af stalden er indrettet til drægtighedsstald, med plads til et ugehold pr. sektion - med én boks pr. so.

2. Drægtighedsstald - i oprindelige slagtesvinestalde med storstier og fodring i langkrybber - tre ens sektioner á 14 stier. Der anvendes 5 stier pr. ugehold, således at dyrene kan opdeles efter alder, huld mv.

3. Polte/gyltestald - ligeledes i oprindelig slagtesvinestald - med storstier og fodring i langkrybber samt bokse til kontrolafdeling.

4. Farestald - i alt 190 farestier fordelt i tre sektioner. 60 sidevendte farestier med fuldspaltegulv fra 2001/2013 samt 130 traditionelle bagvendte stier med 2/3 fast gulv med varme og 1/3 spalter fra 1997.

5. Smågrisestald opført i 1997 og udvidet i hhv. 2001 og 2013. I alt ca. 4.000 stipladser. De oprindelige fra 1997 består af 4 sektioner med 50 % fast gulv og 50 % plastikspalter med tørfoderautomater. Tre af staldende anvendes som babystalde og én anvendes som buffer. Yderligere 4 sektioner fra 1997 - hvor størrelsen svarer til to sektioner pr. ugehold. I 2001 er der lavet to "halve" sektioner samt 5 sektioner fra 2013 - indrettet med 1/3 fast gulv, 1/3 miljøspalter og 1/3 spalter samt tørfoderautomater. Anlægget er indrettet med et to-strengsanlæg.

Søerne fodres med hjemmeblandet vådfoder og smågrisene fodres med færdigblandet tørfoder. Hele anlægget er med Skov ventilation.

Fritliggende foderlade med planlager (selvtømmende anlæg) med kapacitet til 800 t. Foderladen er indrettet med Big Dutchmann foderanlæg - hvor foderet pumpes under jorden til produktionsanlægget. I tilknytning til laden er to gastætte siloer med kapacitet på hver 250 t.

Parallelt med foderladen er maskinhus med værkstedsfaciliteter.

Ejendommen opvarmes med gyllekølingsanlæg fra 2013.

Fritliggende bolig på Gl Kirkevej 19 - opført i 1973 i røde sten og med et samlet boligareal på 142 kvm. Huset er udlejet til kr. 6.000 + forbrug. Huset opvarmes med oliefyr.

Jorden er beliggende i tre enheder - bestående af varierende bonitet - fra stærk lerjord omkring ejendommen til sandjord ved Tørsbøl. Arealerne drives med traditionel planteavl - hvor kornet anvendes til foder i griseproduktionen.
Virksomheden drives med egne maskiner og med ejer som leder. Der er yderligere beskæftiget 4 ansatte.

Besætningen kan medkøbes.

Der kan også være mulighed for at erhverve griseproduktionen med et mindre jordtilliggende.

For yderligere information eller fremvisning - kontakt Hekto&Co.
EJENDOMSINFORMATION

Bent Holm | Ejendomsmægler MDE