Luk fuldskærm

Haderslevvej 411, 6200 Aabenraa

Spændende jagt- og naturejendom beliggende nord for Aabenraa

Sjældent udbudt jagtejendom, beliggende mellem Genner og Bodum - med et samlet areal på 69 ha.

Bygningssættet består af stuehus opført i 1932 med et samlet boligareal på 126 kvm. Huset fremstår hvidkalket og med rødt tegl. Opvarmning sker med el.

Driftsbygningerne består af ældre lade- og staldbygninger - der anvendes til lager samt kontor. Desuden et fritliggende maskinhus, med stålkonstruktion.

Arealerne er beliggende samlet, i lettere kuperet terræn - med en blanding af skov, åbne arealer samt søer med gode adgangsforhold. Særdeles god jagt - med fast bestand af rå- og dåvildt.

Der findes en god vedmasse i skoven - klar til hugst.

Én ejendom i særklasse - med masser af muligheder.

Ejendommen sælges ved tilbudsgivning.
Der er følgende muligheder for afgivelse af bud

A) Ejendommen i sin helhed (Haderslevvej 411, 6200 Aabenraa, Skølsigvej samt Nørreskovvej 5A)

B) Haderslevvej 411, 6200 Aabenraa - landbrugsejendom på 58,0850 ha

C) Skølsigvej - Frijordsareal på 10,0300 ha

D) Nørreskovvej 5A, 6230 Rødekro - Frijordsareal på 1,1702 ha

Ejendommen sælges ved tilbudsgivning, og der ønskes skriftligt tilbud på særskilt tilbudsblanket.
Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge blandt de indkomne tilbud, herunder retten til at forkaste dem alle.

Bud kan afleveres i lukket kuvert mærket "Bud - Haderslevvej 411 - H0276" til Hekto&Co, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa eller på mail til bho@hekto-co.dk med angivelse af "Bud - Haderslevvej 411 - H0276" i emnefeltet.

Tilbud skal være Hekto&Co i hænde senest tirsdag den 03.10.2023 kl. 12.00.
EJENDOMSINFORMATION

Bent Holm | Ejendomsmægler MDE