Luk fuldskærm

Hesselbjergvej 8, 6230 Rødekro

Bygningsløs ejendom på 69 ha.

Nu udbydes Hesselbjergvej 8, 6230 Rødekro til salg via budgivning. Der er tale om en bygningsløs landbrugsejendom med et matr. areal på 69 ha beliggende Nord for Rødekro i Sønderjylland.

Der er tale om sammenhængende arealer (alene adskilt af vej) med et EU-agerareal på 52,94 ha, hvoraf de 1,32 ha er brak. Endvidere er der 2,92 ha med vedvarende græs og EU-støtte. De resterende 13,23 ha er fordelt mellem 3,10 ha §3 areal samt 10,13 ha øvrige arealer, der er primært er natur og krat med gode jagtmuligheder.

Arealerne er bortforpagtet indtil høst 2024, og forpagtningsafgiften for indeværende forpagtningsår fordeles forholdsmæssigt ift. ejertiden

Ejendommen sælges ved tilbudsgivning.

Ejendommen sælges ved tilbudsgivning, og der ønskes skriftligt tilbud på særskilt tilbudsblanket.
Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge blandt de indkomne tilbud, herunder retten til at forkaste dem alle.

Bud kan afleveres i lukket kuvert mærket "Bud - Hesselbjerg 8 - H0365" til Hekto&Co, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa eller på mail til bho@hekto-co.dk med angivelse af "Bud - Hesselbjerg 8 - H0365" i emnefeltet.

Tilbud skal være Hekto&Co i hænde senest mandag den 08.04.2024 kl. 12.00, og skal være forpligtende for budgiver frem til tirsdag d. 16. april 2024 med henblik på en overtagelse af ejendommen pr. 01.05.2024.
EJENDOMSINFORMATION

Bent Holm | Ejendomsmægler MDE