Luk fuldskærm

Kongensbrovej 4, 8881 Thorsø

Veldrevet griseproduktion med 700 søer og smågriseproduktion samt 193 hektar ved Thorsø

Uden for Aidt, nordøst for Thorsø - ligger denne præsentable griseproduktionsvirksomhed.

Til virksomheden hører et samlet areal på 193 hektar - fordelt på 4 ejendomme, hvoraf de to er bygningsløse. Det støtteberettigede areal udgør ca. 180,8 hektar.

Den animalske produktion er baseret på 700 årssøer med salg af 30 kg. grise til eksport - med multisite. God besætning - sundhedsstatus Blå SPF + Myc + Ap12. Der fravænnes ca. 37 grise pr. årsso.

"Solsikkegården" - Kongensbrovej 4, 8881 Thorsø:

Soproduktionsejendom bestående af:

- Forrum samt staldkontor
- Farestalde - i alt 212 bagvendte kassestier
- Babystald
- Poltestald
- Karantænestald
- Udleveringsrum
- Løbe- og kontrolstald
- Drægtighedsstald med cafeteria-system og dybstrøelse
- Foderlade med hjemmeblanderi - Skiold fodringsanlæg. Silokapacitet på 450 t. i Assentoft gastæt silo samt 3 x 70 t (Tunetanke). Indendørs påslag i lade med kapacitet på 25 t.
I hele anlægget er der installeret LED-lys i 2023 samt frekvensstyret ventilation, ligeledes fra 2023.

Stuehuset er oprindeligt opført i 1955 - og gennemgribende renoveret i 2003 og igen i 2018. Huset har et samlet boligareal på 283 kvm jf. BBR. Huset er opført i røde sten og med sort tegl. Huset fremstår præsentabelt med gedigne materialevalg.


"Thostrupgården" - Forten 31, 8860 Ulstrup:

Smågriseprodukionsejendom bestående af:

- Forrum samt kontor

- Fyrrum med jordvarmeanlæg fra 2023 samt oliefyr som backup.

- Traditionel smågrisestald opført i 2005 - indrettet med 4 sektioner á 28 stier - samlet med plads til 900-1.000 grise pr. sektion. Desuden syge/aflastningsstier. Der er installeret frekvensstyret ventilation i 2023.

- Udleveringsrampe

- Foderlade med Skiold fodringsanlæg, mulighed for fodring med 3 blandinger.

Stuehuset er opført i 1870 og har et samlet boligareal på 165 kvm jf. BBR. Huset er opført i røde sten og med eternittag. Boligen står pt. ubeboet.

Jorden er velarronderet ved og omkring ejendommene - og består af god og dyrkningssikker bonitet. Arealerne er bortforpagtet på en 5-årig aftale, løbende til ultimo 2026. Dog med mulighed for opsigelse ved ejerskifte.


Alt i alt en veldrevet og præsentabel virksomhed - der sælges i fuld drift.

Kontakt Hekto&Co for nærmere information og fremvisning!
EJENDOMSINFORMATION

Carina Jessen | Ejendomsmægler MDE