Luk fuldskærm

Lilholtvej 37, 6500 Vojens

Planteavlsejendomme ved Skrydstrup med gode stalde til køer samt igangværende grusindvinding

Planteavlsejendom ved Skrydstrup - med et samlet jordtilliggende på 167 ha.

Arealerne er fordelt på fire ejendomme, hvoraf de tre er bygningsløse. Agerjorden udgør 146,5 ha - herudover er der grusindvinding på ca. 3,5 ha. Der estimeres at være ca. 10 ha skov og krat og det resterende areal består af bygningsparcellen, veje og natur.
Agerjorden er velarronderet grovsandet jord - med mulighed for vanding af store dele af arealerne, hvilket gør det oplagt til dyrkning af kartofler. Jorden er bortforpagtet i 2023.

Dele af ejendommens arealer er beliggende i grusindvindingsområde. Der foreligger aftale på 16 ha, hvoraf ca. 5 ha er afsluttet opgravning. Der forventes opgravning af ca. 3 ha årligt. Arealerne reetableres løbende efter endt grusindvinding. Kontakt mægler for nærmere information vedr. aftalen.

På Lilholtvej 37 er der to tidligere staldbygninger. Staldene er forbundet med en servicebygning. Bygningerne opført i hhv. 2006 og 2010.
Stalden fra 2006 er indrettet som en 4-rækket sengestald hvor alt inventar og spalter er fjernet.
Stalden fra 2010 er indrettet med to rækker sengebåse og dybstrøelse, hvor alt inventar og spalter er fjernet.
Begge stalde er opført med beton elementer og stålspær, hvor der er god benhøjde på spærene.
Servicebygningen er indrettet med kontor og medarbejderfaciliteter i form af tekøkken og omklædningsfaciliteter. Opvarmning sker med elektrisk varme.
I tilknytning til staldene er gyllebeholder på 4.000 m3 med teltdug fra 2010.

På Skovvej 18A findes maskinhus samt gyllebeholder på 1.500 m3.

Der er potentiale for yderligere indvinding på ejendommens arealer - forhør nærmere herom hos mægler.
Ejendommene sælges for Freja Ejendomme, Statens Ejendomsselskab. Se ejendommen på Freja Ejendommes hjemmeside ved at klikke nedenfor:
Klik her

Kontakt Hekto&Co for yderligere information og fremvisning.
EJENDOMSINFORMATION

Carina Jessen | Ejendomsmægler MDE