Luk fuldskærm

Lindetvej 1, 6510 Gram

Velarronderet mælkeproduktionsejendom med ca. 120-130 køer med opdræt i hjertet af Sønderjylland

Er I som familie på udkig efter en mælkeproduktionsejendom, som kan drives med måske mindre arbejdsindsats udefra, så er her en oplagt mulighed. Med kvier på ejendommen og nyere malkerobotter er driften oplagt hertil.

På Lindetvej 1 malkes ca. 126 køer med 2 nyere Lely A5 robotter fra 2021.

Løsdriftsstalden er på vestsiden af fodergangen indrettet med 136 sengepladser til køer fordelt på 3 rækker og på østsiden er der 164 senge til opdræt fordelt på 2 rækker. Gangarealer med spalter og robotskrabere.

Der er en smal fodergang, idet stalder er opført til fodring med hængebaneanlæg, men hvor der nu fodres med fodertruck.
Mælkeydelsen er omkring 11.000 kg EKM pr år og celletallet generelt under 200.000. Alt planteavl er udliciteret til maskinstation som leverer alle ydelser i marken.

Arrondering tillader, at tilbyde køerne græsningsmulighed såfremt driftsform med foldafgræsning ønskes.

I den tidligere kostald, der er placeret vinkeltret på løsdriftstalden, er der 6 dybstrøelsesstier til kalve/ungdyr.

Rundt ved driftsbygningerne er der anlagt kørefaste veje og god plads til grovfoderopbevaring. Der er råvarelager i metalplade lade. Der er 2 gyllebeholdere og gyllen afsættes til biogasanlæg i Tønder igennem leverandørforening.

Jorden er generelt kendetegnet ved "sort sandjord" med varierende humusindhold. Det meste af jorden kan vandes og der er tilforpagtet ca. 65 Ha i nærhed af virksomhedens arealer.

Stuehuset fremstår nydeligt i rødsten hvor opvarmning sker med elvarme og luft til luft varmepumpe. En god og hyggelig bolig.

Der tilhører en god bolig på Skovmosevej 9, som aktuelt er udlejet til 5.000 kr/mdr.

Virksomheden er naturskønt beliggende tæt på Lindet skov og med god afstand til naboer.

Skovmosevej 11
De ældre staldbygninger er indrettet med 3 store dybstrøelsestier til kalve. Der er opført stald i stålspær/metalpladekonstruktion med 6 dybstrøelsesstier med foderbord langs siden af bygningen.

Bygningerne er tidligere anvendt til opfedning af ca. 220 tyrekalve, men omlægges til fremadrettet at huse kvier. Der er endvidere en gyllebeholder på ejendommen.

Kan erhverves sammen med Lindetvej 2 m.fl.

Ejendommen drives i dag sammen med Lindetvej 2 og er udbudt som samlet enhed. Læseren henvises til salgsopstillingen for den samlede sag. Der er samlet små 185 ha velarronderet agerareal og aktuelt over 350 køer med de fleste kvier hjemme og ca. 90 kvier på hotel.

De to ejendomme er nært beliggende indenfor en afstand af ca. 1 kilometer og jordtilliggendet er perfekt samlet rundt om og imellem ejendommene.

Bemærk prisen er for den faste ejendom hvortil pris for besætning, beholdninger og maskiner skal tillægges.
HENT DOKUMENTER
BESTIL FREMVISNING
EJENDOMSINFORMATION

Troels Schmidt | Salg og vurdering