Luk fuldskærm

Lindetvej 1, 6510 Gram

Velarronderet mælkeproduktionsejendom med over 350 køer i hjertet af Sønderjylland

Her har du chancen for at erhverve en stor mælkeproduktionsejendom fordelt på to selvstændige sites henholdsvis Lindetvej 1 og 2.
De to ejendomme er nært beliggende indenfor en afstand af ca. 1 kilometer og jordtilliggendet er perfekt samlet rundt om og imellem ejendommene.

Med driften af 2 nærliggende ejendomme åbner det muligheder for at tilpasse driften efter de strategiske ønsker man må have.
Ønsker man med tiden at samle køerne - er dette en mulighed - men man kan også forsætte med fuld malkeproduktion på begge sites - som i dag.

Der er samlet små 185 ha velarronderet agerareal og aktuelt over 350 køer med de fleste kvier hjemme og ca. 70-90 kvier på hotel.

Hovedparten af køerne er placeret på Lindetvej 2, hvor der aktuelt malkes ca. 230 køer i malkegrav. Der malkes ca. 120-130 køer på Lindetvej 1 med 2 nyere Lely A5 robotter.

Jorden er generelt kendetegnet ved "sort sandjord" med varierende humusindhold. Det meste af jorden kan vandes og der er tilforpagtet ca. 65 Ha i nærhed af virksomhedens arealer.

Mælkeydelsen er omkring 11.000 kg EKM pr år og celletallet generelt under 200.000. Alt planteavl er udliciteret til maskinstation som leverer alle ydelser i marken.

Virksomheden er naturskønt beliggende tæt på Lindet skov og med god afstand til naboer. Der er 5-6 ansatte i virksomheden foruden ejer. Gyllen afsættes til biogasanlæg i Tønder igennem leverandørforening.

I det følgende beskrives de enkelte ejendomme.

Lindetvej 1
Løsdriftsstalden er på vestsiden af fodergangen indrettet med 136 sengepladser til køer fordelt på 3 rækker og på østsiden er der 164 senge til opdræt fordelt på 2 rækker. Gangarealer med spalter og robotskrabere.
Der er en smal fodergang, idet stalder er opført til fodring med hængebaneanlæg, men hvor der nu fodres med fodertruck. Der malkes med 2 stk Lely A5 Mælkerobotter fra 2021.

I den tidligere kostald, der er placeret vinkeltret på løsdriftstalden, er der 6 dybstrøelsesstier til kalve/ungdyr.

Rundt ved driftsbygningerne er der anlagt kørefaste veje og plads til grovfoderopbevaring. Der er råvarelager i lade.

Stuehuset fremstår nydeligt i rødsten hvor opvarmning sker med elvarme og luft til luft varmepumpe. En god og hyggelig bolig.

Der tilhører en god bolig på Skovmosevej 9 som aktuelt er udlejet til 5.000 kr/mdr.

Lindetvej 2
Løsdriftsstald fra 2007 med 200 sengepladser - traditionelt indrettet med central fodergang og 3 sengerækker i hver side. Ifølge ejer opfylder staldens mål krav til stor race i senge og gangarealer i 2034.
Der malkes med swingover i malkestald med 2 gange 12 pladser til 13 tons mælkesilo og buffertank. Der er installeret sensehub på ejendommen.

I den tidligere bindestald, samt i tilbygningen vinkelret herpå, er der 4 dybstrøelsesbokse med plads til omkring 40 dyr. De 2 bokse er med fast gulv ved ædearealet hvor der er fanggitre.

God stor halmlade på 600 m2. Kalve opstartes inde og rykker derefter ud i vogne og hytter. Der er 4 kalvevogne med 6 kalve og 3 fælleshytter.

Der er lagt kørefaste veje rundt med asfalt. Stuehuset er lejet ud og fremstår i gulsten med eternittag.

Der er endvidere miljøtilladelse baseret på produktionsareal.

Lindevej 4
Selvstændigt beliggende parcel imellem Lindetvej 1 og 2. Her er der hallerne/halvtag som anvendes til råvarelager til foderstoffer og halm samt øvrige forefaldende opbevaringsbehov.

Skovmosevej 11
De ældre staldbygninger er indrettet til kalve i 3 dybstrøelsestier.
Der er opført stald i stålspær/metalpladekonstruktion med 6 dybstrøelsesstier med foderbord langs siden af bygningen. Her er der tidligere opfedet 220 tyrekalve. Opfedningen af kalve er under afvikling og der huses fremadrettet kvier i stalden.
Der er endvidere en gyllebeholder.

Søndermarksvej 13 A
Mindre maskinhus med fast bund beliggende ved selvstændig matrikel.

Bemærk prisen er for den faste ejendom hvortil pris for besætning, beholdninger og maskiner skal tillægges.
EJENDOMSINFORMATION

Troels Schmidt | Salg og vurdering