Luk fuldskærm

Lindetvej 2, 6510 Gram

Velarronderet mælkeproduktionsejendom med over 200 køer i hjertet af Sønderjylland

Lindetvej 2 er en specialiseret mælkeproduktionsejendom hvor der aktuelt malkes ca. 220 køer i malkegrav og med kvierne på hotel eller på Lindetvej 1. Lindetvej 1 er ejet af samme ejer og samdrevet med ejendommen og her er grovfoderet er placeret.~

Løsdriftsstalden er fra 2007 med 200 sengepladser - traditionelt indrettet med central fodergang og 3 sengerækker i hver side. Ifølge ejer opfylder staldens mål krav til stor race i senge og gangarealer i 2034. Køber opfordres til at gennemgå stalden med egen rådgiver.

Der malkes i Stranko malkestald med 2 gange 12 pladser til 13 tons mælkesilo og buffertank. Der er installeret sensehub på ejendommen. Mælkeydelsen er omkring 11.000 kg EKM pr år og celletallet generelt under 200.000.

I den tidligere bindestald, samt i tilbygningen vinkelret herpå, er der 4 dybstrøelsesbokse med plads til omkring 40 store dyr. De 2 bokse er med fast gulv ved ædearealet hvor der er fanggitre.

Der er god halmlade på 600 m2. Kalve opstartes inde og rykker derefter ud i vogne og hytter. Der er 4 kalvevogne med 6 kalve og 3 fælleshytter.

Der er lagt kørefaste veje rundt med asfalt. Stuehuset er lejet ud og fremstår i gulsten med eternittag.

Jorden er generelt kendetegnet ved "sort sandjord" med varierende humusindhold. Det meste af jorden kan vandes og der er tilforpagtet ca. 65 Ha i nærhed af virksomhedens arealer.

Alt planteavl er udliciteret til maskinstation som leverer alle ydelser i marken.

Virksomheden er naturskønt beliggende tæt på Lindet skov og med god afstand til naboer. Gyllen afsættes til biogasanlæg i Tønder igennem leverandørforening.

Lindevej 4
Selvstændigt beliggende parcel syd for Lindetvej 2. Her er der hallerne/halvtag som anvendes til råvarelager til foderstoffer og halm samt øvrige forefaldende opbevaringsbehov.


Søndermarksvej 13 A
Mindre maskinhus med fast bund beliggende ved selvstændig matrikel.

Kan erhverves sammen med Lindetvej 1 m.fl.
Ejendommen drives i dag sammen med Lindetvej 1 og er udbudt som samlet enhed. Læseren henvises til salgsopstillingen for den samlede sag. Der er samlet små 185 ha velarronderet agerareal og aktuelt over 350 køer med de fleste kvier hjemme og ca. 90 kvier på hotel.

De to ejendomme er nært beliggende indenfor en afstand af ca. 1 kilometer og jordtilliggendet er perfekt samlet rundt om og imellem ejendommene.

Bemærk prisen er for den faste ejendom hvortil pris for besætning, beholdninger og maskiner skal tillægges.
HENT DOKUMENTER
BESTIL FREMVISNING
EJENDOMSINFORMATION

Troels Schmidt | Salg og vurdering