Luk fuldskærm

Ø. Gesten Mosevej 1, 6621 Gesten

Slagtegriseproduktion med tilhørende planteavl beliggende ved Gesten - nord for Vejen

Ø. Gesten Mosevej 1 samt del af Stilundvej 4 udbydes til salg.

Ejendommene udbydes med et samlet areal på ca. 89,2 ha - hvoraf ca. 81,3 ha er agerjord, ca. 2,5 ha er vedv. græs samt 1,6 ha fredskov. Arealerne er anslået, da ejendommen Stilundvej 4 udstykkes med ca. 4,2 ha ved salg.

"Olesminde" er en slagtegriseproduktionsejendom med årlig produktion på ca. 9.000 grise/år. Produktionen er udfaset - og staldene er således klar til køber.

Stuehuset er opført i 1870 og har et samlet boligareal på 150 kvm. Huset fremstår gulkalket og med rødt Decra tag. Huset har tidligere været anvendt til medarbejderbolig og står pt. tomt. Opvarmning med oliefyr.
Ved gårdspladsen findes mindre maskinhus og garage.

I 2006 er der opført en traditionel FRATS-stald med 2.000 stipladser fra 7 kg. til slagt. Stalden er indrettet med 9 sektioner samt tidligere løbeafdeling der kan udnyttes til restgrise. Stalden er traditionelt indrettet med 1/3 fast gulv med gulvvarme og med tørfoderautomater. Der er to udendørs udleveringsramper hhv. ved det oprindelige anlæg samt ved slagtesvinestalden. Desuden teknikrum med staldkontor.

De oprindelige driftsbygninger - der tidligere har været anvendt til sohold er nu indrettet til slagtegriseproduktion med 500 stipladser. I tidligere drægtighedsstald er der indrettet 300 stipladser i 2020. Desuden ældre farestalde der pt ikke anvendes. Der er ligeledes mulighed for at lave disse om til slagtegrisepladser.

Der fodres med hjemmeblandet tørfoder via eget mølleri. Inventar og ventilation er fra Skiold.
Der er installeret nødstrømsgenerator på ejendommen.

Tre gylletanke på hhv. 510, 1.410 og 3.000 m3 - sidstnævnte med overdækning. Desuden 3 siloer (Dancorn samt 2 x Assentoft) med samlet kapacitet på 1.000 t.

Jorden er beliggende med god sammenhæng - primært ved og omkring ejendommen - med gode regulære arealer. Boniteten består overvejende lerblandet sandjord. Der er mulighed for vanding af ca. 32 ha.

Kontakt Hekto&Co for yderligere information og fremvisning!
HENT DOKUMENTER
BESTIL FREMVISNING
EJENDOMSINFORMATION

Bent Holm | Ejendomsmægler MDE