Luk fuldskærm

Ø. Gesten Mosevej x, 6621 Gesten

85 ha planteavl uden bygninger v. Gesten

Jordarealerne tilhørende Ø. Gesten Mosevej 1 samt Stilundvej 4 udbydes til nu til salg.

I alt ca. 85 ha - hvoraf ca. 79,5 ha er agerjord, ca. 3,6 ha er vedv. græs samt 1,6 ha fredskov. Arealerne er anslået, da bygningsparcellerne er under udstykning.

Jorden er beliggende i god sammenhæng - med gode regulære arealer. Boniteten består overvejende lerblandet sandjord. Der er mulighed for vanding af ca. 32 ha.

Arealerne erhverves som bygningsløse ejendomme - hvor køber skal opfylde landbrugspligten.

Overtagelse efter høst - evt. jordbeholdninger afregnes ifb. med handlen.

Kontakt Hekto&Co for yderligere information!
EJENDOMSINFORMATION

Carina Jessen | Ejendomsmægler MDE