Luk fuldskærm

Ørderup Nørremarksvej 2, 6520 Toftlund

30 ha landbrugsjord

Nu udbydes 30 ha (bygningsløs) landbrugsjord Nord for Toftlund i det midtsønderjyske.

Der er tale om 4 marker med et matr. areal på hhv. 4,76 ha, 4,64 ha, 12,93 ha og 7,69 ha.

Arealerne er bortforpagtet til efter høst 2024, og køber kan således erhverve arealerne inkl. forpagtningsaftale der opgøres forholdsmæssigt ift. ejertiden i forpagtningsperioden.

Jf. markplanen er det samlede EU-omdriftsareal på 29,91 ha, hvoraf 4,6 ha er EU-brak.

Iht. Jupiter ligger der en boring med DGU nr. 150.533 på matr. 156 Åbøl, Tirslund med en årlig indvindingstilladelse på 7.500 m3/år med udløb 31.12.2025. Sælger oplyser dog at boringen ikke har været anvendt i de seneste år.

Kontakt Hekto&Co for nærmere information omkring arealerne.
HENT DOKUMENTER
BESTIL FREMVISNING
EJENDOMSINFORMATION

Bent Holm | Ejendomsmægler MDE