Luk fuldskærm

Skoldingvej 6, 7323 Give

Mælkeproduktionsejendom med ca. 220 årskøer med opdræt på ejendommen og meget velarronderet jordtilliggende på ca. 94 ha.

En ejendom med mange udviklingsmuligheder og en solid indtjeningsevne. Alt efter købers ønske kan fokus vægtes på mælkeproduktion eller planteavl.

Skoldingvej 6 - Fuglsanggård.
Sydøst for Give og perfekt placeret så godt som i centrum af egen jord er Fuglsanggård beliggende.

Hjertet i mælkeproduktionen er de 2 parallelle stalde, som er opdelt med central fodergang. På den sydlige side huses 210 pladser til Jersey malkekøer, som malkes med 3 De Laval malkerobotter fra 2008. Sengebåsene fordeler sig over 4 rækker. Gulvet består af hårde gummiplanker med skrabere.

I kvieafdelingen af bygningen, på den anden side af fodergangen, er der 5 dybstrøelsesbokse i den ene ende hvorefter det fortsætter over i sengestald med 3 rækker med hhv. store og små sengepladser. Der er 100 små senge og 38 store senge til goldkøer. Dertil er der en dybstrøelses sti og råvarelager i den bagerste del af bygningen.

Der er selvstændig beliggende bygning til kalve i dybstrøelsesstier og opbevaring/lade. Småkalve går ude i igloer og vogne med enkeltbokse. Der er 15.000 l silomælketank samt buffertank og isbank.

For enden af staldene er der 4 plansiloer og 2 gode gyllebeholdere med god kapacitet. Alt i alt et rationelt indrettet anlæg.

Der er opført god stor lade på 1.100 m² som i dag anvendes dels til maskiner, halm og læggekartofler mv. og er naturligt anvendelig til alle formål i mælkeproduktionen og planteavlen.

Planteavlen
Jorden er meget velarronderet ved og omkring driftsbygningerne. Der er ca. 84 ha der er dyrkbart areal. Dertil har sælger forpagtet omkring 157 ha. Dermed har sælger i alt ca. 250 ha i drift inkl. forpagtninger, hvoraf ca. 50 ha med melkartofler. Der vandes med 7 vandingsmaskiner på de samlede arealer. Køber kan ikke påregne overtagelse af forpagtninger og maskiner, da dette skal ske efter særskilt aftale. Se maskinliste for evt. medfølgende basisudstyr til mælkeproduktionen.

Planteavlen har dermed dels fokus på eget grovfoder, men også en stor produktion af melkartofler. Rettigheder til melkartoffelproduktion er ikke udbudt i denne salgsopstilling og ønsker køber markdrift med kartofler så forhør mægler om muligheder for evt. tilkøb af leveringsrettigheder.

Jorden er kendetegnet som grovsandet og kan vandes fra egne boringer. Dette sikrer et stabilt udbytte af grovfoder til husdyrene. Grovfoderet består af majs, græs og roer.

Vandingen sker på ejendommen med 2 boringer og der er tilladelse til at indvinde 85.000 m³. Der leveres vand til mælkeproduktionen fra egen boring.

Der er indgået en gylleaftale på en mindre mængde.

Sælger oplyser der er påbud om opførelse af beplantning omkring gylletanken.

En god bolig
Der er i 2012 opført et godt stort stuehus på 215 m², som opvarmes med varmepumpe og med et flot energimærke. Huset ligger i god afstand til driftsbygningerne og rummer en god og fornuftig bolig for en familie.

Salgsopstilling
Virksomhedens sælges som udgangspunkt i fuld drift med nødvendige maskiner.

Besætning, foderbeholdninger, maskiner og kartoffelrettigheder skal alt sammen være en del af en prisdialog såfremt køber er interesseret heri.

Dette åbner også muligheden for at drøfte overtagelse af ejendommen uden mælkeproduktion såfremt dette ønskes, og der laves en aftale om overtagelse der imødekommer sælgers afvikling af besætningen.

Prissætning er således beskrevet uden besætning, beholdninger af foder og maskiner, som kan tilkøbes efter nærmere aftale.

Kontakt mægler for drøftelser og afklaringer.


Sælger oplyser at det er muligt at erhverve ca. 66 ha af det forpagtet jord idet dette er sat til salg.
Der er tale om 65,93 ha agerjord samt øvrige arealer i alt 79,04 ha. Således vil køber kunne sikre sig yderligere egen forsyning af foder eller jorden kan naturligvis også anvendes i evt. fortsættelse af sælgers melkartoffelproduktion. Ejendommen er nærliggende og der kan evt. ses yderligere informationer på følgende link:

Klik her
HENT DOKUMENTER
BESTIL FREMVISNING
EJENDOMSINFORMATION

Troels Schmidt | Salg og vurdering