Luk fuldskærm

Skovby Lundvej 3, 6500 Vojens

"Nydamgård" er en særdeles velarronderet smågriseproduktionsejendom

"Nydamgård" er en særdeles velarronderet smågriseproduktionsejendom med ca. 60 Ha beliggende ved Skovby vest for Haderslev og tæt på E45.

Driften er baseret på ca. 650 årssøer med 7 kg grise og traditionelt drevet planteavl. Ejendommen fremstår nydelig og er godt beliggende ned af grusvej, med god afstand til naboer. Jordarealerne er beliggende rundt om med bygningsparcellen i centrum.

Virksomheden udbydes samlet til salg i fuld drift og den anførte pris er eksklusive besætning, maskiner og beholdninger, som hermed skal tillægges denne pris. Forhør mægler nærmere herom.

Velarronderet planteavl
Jorden er 2 delt i bonitet, hvor der mod vest er lerblandet sandjord og mod øst mere grovsandet jord. Humus indholdet vil variere. Af de ca. 60 Ha er 48,98 ha i omdrift og de øvrige arealer er primært naturarealer (og bygningsparcel).
Der er markvandingstilladelse fra 1 hydrant. Der er gode markstørrelser og god kørselsadgang med den gennemgående grusvej. Planteavlen drives med raps og korn i sædskiftet.

Svineproduktionen
Driftsbygningerne er indrettet med et forrum, med gode faciliteter til medarbejdere - og herfra adgang til selve produktionsanlægget, som består af en stor kombineret løbe-, kontrol- og drægtighedsstald opført i hhv. 2004 og 2007.
Vinkelret herpå er der 3 faresektioner i parallelle staldbygninger, som ligger ind til en god og rummelig lade/foderlade og maskinhus.

Drægtighedsstalden med løbe og kontrol består af 14 L-stier med 33 bokse i hver. Der er ornegang foran alle rækker. Desuden 20 stier bagerst i stalden med plads til polte, gylte og orner.

Farestaldene er opbygget med i alt 177 traditionelle bagvendte kassestier, fordelt i 3 sektioner med hhv. 83, 58 og 36 stier. Der er gulvvarme i hulerne, dette anvendes ikke og er erstattet med energimåtter.
Opvarmning i staldene sker med oliefyr. Farestierne er løbende renoveret og der er behov for mindre renovering af inventaret. Dertil er desuden tidligere farestald med 3 sektioner og en sektion langs laden.

Besætningen har en god sundhedsstatus (Blå SPF + Myc) og drives med traditionel ugedrift. Der fodres i hele anlægget med færdigblandet vådfoder.

Mod gårdspladsen er god og stor lade/maskinhus opført opført i hhv. 1979 delvis i gulsten og i 1995. Der er fast bund og rummer ifølge BBR samlet 1019 m2. Laden har tidligere været benyttet til egen kornoplagring.

Der er god gylleopbevaringskapacitet med hhv. 6.500* m3 + 1.430 m3 = 7.930 m3. (* ifølge beholderkontrol)

Alt i alt har bygningskomplekset en god intern sammenhæng med den store drægtighedsstald som center for logistikken med gode drivveje.

God stor bolig
Til ejendommen hører et stort og rummeligt stuehus med et samlet boligareal på 227 m2. Huset er løbende opdateret og fremstår i god stand. Samlet fremstår bygningerne indbyrdes i god harmoni. Stuehuset er opvarmet med træpiller med gulvvarme i stueplan.


Nydamgård er således en interessant investering i sig selv eller f.eks. for en slagtesvineproducent, som ønsker en lav fremstillingspris og egen produktion af smågrise.
Der synes også alternative driftsmuligheder, hvor der f.eks. evt. kan ses på oprettelse af økologisk smågriseproduktion ved etablering af løbegårde fra drægtighedsstalden og med faringshytter udenfor.


Ejendommen kan besigtiges efter nærmere aftale med Hekto&Co.
EJENDOMSINFORMATION

Troels Schmidt | Salg og vurdering