Luk fuldskærm

Søbjergvej 83, 7441 Bording

Griseproduktion med ca. 1.100 årssøer og tilhørende smågriseproduktion ved Munklinde

"Munklinde" er beliggende nord for Ikast og er baseret på en produktionstilladelse til 1.188 årssøer med tilhørende smågriseproduktion.

Virksomheden er velplaceret ift. øvrige svineproduktioner - hvilket giver mulighed for opretholdelse af høj status.

Soanlægget er indrettet med:
- Forrum med medarbejderfaciliteter - totalrenoveret i 2020.

- Løbe- og kontrolafdeling med 196 bokse - med ornegang foran dele af stierne.

- Drægtighedsstald indrettet med 18 Nedap transpondere med faste grupper og tilhørende sygestier. Stalden er renoveret i foråret 2021, med ny bund og transpondere.

- Farestalde - 7 sektioner á 36 stier med 2/3 fast gulv med varme i huler samt 1/3 støbejernsriste. Farestalden har fået ny udvendig beklædning i oktober/november 2021

I de oprindelige staldbygninger er der indrettet karantæne- og poltestald med to sektioner - her er ligeledes træningsstation til oplæring af ungdyr.
Hele anlægget er indrettet med Skov ventilation.

Stuehus og tilhørende lejlighed bebos af medarbejdere.

Smågrisestalde - beliggende 2 km. fra soholdet, består af 5 traditionelle ø-landsstalde - med fælles drivgang og udlevering. Der er nyere udvendig beklædning på stalde, nyt foderrum samt opgraderet fodringsanlæg. Samlet produktionstilladelse på 35.000 smågrise. Smågrisestaldene er traditionelt indrettet med to-klimasystem, med 2/3 fast gulv med gulvvarme.

Hele produktionen fodres med færdigblandet tørfoder. Ejendommene opvarmes med oliefyr.
Der er pt. ingen besætning på ejendommen, efter sanering i efteråret 2021.

Alt i alt et godt og opdateret produktionsanlæg - der danner ramme for mange års effektiv produktion.

For yderligere information og fremvisning - kontakt Hekto&Co.
EJENDOMSINFORMATION