Luk fuldskærm

Sønderborgvej 305A, 6200 Aabenraa

Ca. 14,5 ha jord v. Bovrup udbydes i budrunde

Jordarealerne tilhørende Sønderborgvej 305A udbydes nu til salg.

I alt ca. 14,5 ha jord beliggende i god sammenhæng. Boniteten består overvejende af sandblandet lerjord.

Arealerne erhverves som bygningsløs ejendom - hvor køber skal opfylde landbrugspligten.

Kontakt Hekto&Co for yderligere information samt bilagsmateriale.

Jorden sælges ved tilbudsgivning, og der ønskes skriftligt tilbud på særskilt tilbudsblanket.

Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge blandt de indkomne tilbud, herunder retten til at forkaste dem alle.

Bud kan afleveres i lukket kuvert mærket "Bud Sønderborgvej 305A - H0297" til Hekto&Co, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa eller på mail til: caj@hekto-co.dk med angivelse af "Bud Sønderborgvej 305A - H0297" i emnefeltet.

Tilbud skal være Hekto&Co i hænde senest torsdag den 28.09.2023 kl. 12.00.
EJENDOMSINFORMATION

Carina Jessen | Ejendomsmægler MDE