Luk fuldskærm

Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Yderst veldrevet slagtekalveproduktion på Langeland

"Højbjerggaard" er beliggende i det kuperede og naturskønne terræn mellem Humble og Bagenkop på det sydlige Langeland.

Den animalske produktion er baseret på 1.400 slagtekalve pr. år - efter konceptet "Dansk Kalv". Der indkøbes dyr fra faste besætninger - med ca. 80-84 stk. hver 3. uge.

Til virksomheden hører et samlet areal på 224 ha - hvoraf det støtteberettigede areal udgør 208,5 ha, og heraf er ca. 191 ha i omdrift. Jorden drives med traditionel planteavl (korn og raps). Desuden er der tilforpagtet ca. 32 ha.

Vesteregnsvej 16:
"Højbjerggaard" er hovedejendommen i virksomheden - med produktion af slagtekalve og som base for ejer.

Ejendommen er en oprindelig mælkeproduktionsejendom - der senere er lavet om til kalveproduktion. Der produceres årligt 1.400 kalve i dybstrøelse. Staldene er indrettet med;

- "Starterhold", to parallelle bygninger fra 2014, med samlet 60 bokse á 8 kalve (aktuelt køres der med 7 kalve pr. boks), boksene er med gardiner i den ene side og åben ud mod foderbordet. I enden af den ene bygning er der kalvekøkken, med tilhørende mindre kontor og frokostrum.

- Tre "mellemhold", primært i de oprindelige stalde - dog én med nyt inventar fra 2021/2022.

- "Sluthold" - i staldbygning fra 1997/2006. Stalden er opdelt i bokse, med gardin i den ene side og åben i den anden samt foderbord mod syd.

- Stor halmlade fra 2006 på 2.507 kvm. Laden er opført i stålkonstruktion, med delvis fast bund og god benhøjde. I laden er der ligeledes indrettet et "mellemhold".

Omkring alle driftsbygningerne er der gode og kørefaste arealer. Ved staldene findes siloer med tilskudsfoder.

Den oprindelige kostald, står ubenyttet og anvendes alene til lager.

Sydvest for staldbygningerne og i tilknytning til gårdspladsen er kombineret foder-, værksted og maskinlade - fra 1987 på 435 kvm. Laden er opført med stålkonstruktion og med fast bund. I laden er der et kornvalseanlæg. I forlængelse af laden er gastæt silo med kapacitet på 14.000 tdr. samt udendørs påslag.

Stuehuset er oprindeligt opført i 1852 og har et samlet boligareal på 242 kvm. Huset fremstår gulmalet og med eternittag. Huset er løbende moderniseret og fremstår i god stand.
I tilknytning til gårdspladsen er dobbelt garagebygning - med gulvvarme i hele bygningen.

Ejendommen opvarmes med halmfyr.

Tre Høje 3:
Fritliggende tidl. "Statshusmandsted".

Stuehuset er opført i 1931 og har et samlet boligareal på 100 kvm. Huset fremstår hvidmalet og med rødt tegl. Opvarmning med oliefyr. Huset er udlejet.

I tilknytning til gårdspladsen er de oprindelige driftsbygninger - der i dag alene anvendes til opmagasignering.

Desuden slagtegrisestald fra 1998 på 330 kvm. Stalden har stået tom i ca. 10 år.

Stenbækvej 5:
Landbrugsejendom beliggende i udkanten af sommerhusområde. Ejendommen anvendes i driften til opbevaring af virksomhedens maskiner.

Stuehuset er opført i 1827 og har et samlet boligareal på 203 kvm. Huset er opført i røde sten og med eternittag. Stuehuset er sammenbygget med tidl. Stald- og ladebygning - der anvendes til garage og opbevaring. Ejendommen opvarmes med stokerfyr. Huset er udlejet. I tilknytning til de oprindelige staldbygninger er ladebygning fra 1990 på 270 kvm. Laden er med stålkonstruktion og fast bund.

Desuden fritliggende maskinhus fra 2000 på 430 kvm. Laden er med stålkonstruktion, fast bund og god benhøjde.

Jorden er beliggende i umiddelbar god nærhed af ejendommene - med god effektivitet. Jorden består af god og dyrkningssikker bonitet - JB. 6-7.

Alt i alt en sund og veldrevet virksomhed - med et godt produktionssetup.

Forhør nærmere omkring mulighederne for evt. køb i samarbejde med mulig investor.

Kontakt Hekto&Co for yderligere information.
EJENDOMSINFORMATION

Bent Holm | Ejendomsmægler MDE