Luk fuldskærm

Nybyvej 21, 4863 Eskilstrup

Prisbillig smågriseproduktion til 1.030 årssøer. Et potentielt site til slagtesvin eller anden produktion – evt. med mulighed for delvis sælgerfinansiering

Her er grundlaget for at oprette et site til omkostningsbevidst produktion af smågrise.

Sælger kan være behjælpelig med at tilbyde en delvis finansiering efterstillet realkredit med sikkerhed i ejendommen for rette vedkommende.

Mulighederne på ejendommen er ikke indskrænket til smågriseproduktion. Der foreligger en screening af ejendommens muligheder som slagtesvinesite med et større produktionsareal og denne kan rekvireres ved henvendelse til mægler. Med denne screening vil man også få indtryk af muligheder ifht. ombygning til slagtesvin, smågrise eller anden animalsk produktion.

Mulighed for 30 kg produktion
Ved at leje smågrisepladser er det muligt at etablere en 30 kg produktion med grise fra sitet. Se sagerne på hhv. Lammestrupvej og Vesterled. Spørg mægler til muligheder.

Lammetrupvej 14A Klik her
Vesterled 2B Klik her

Anlægget
Eskelund er et velbeliggende anlæg til ca. 1.030 søer med fravænning af 7 kg grise. Produktionsanlægget er godt placeret på den omkringliggende grund på i alt ca. 4,2 ha hvor det er muligt evt. at udvide produktionsrammerne jf. screeningsrapport. (som kan rekvireres hos mægler.)

Anlægget er opbygget med udgangspunkt i 1.300 årssøer, men er tilpasset til ca. 1.030 søer, således der er plads til polte i løbe og drægtighedsafdeling.

Anlægget er opført i elementer med ståltag i to parallelle stalde forbundet med drivgang. Den vestlige stald er indrettet til drægtige søer og den østlige stald til hhv. løbeafdeling og farestald. Dertil er der opført en selvstændig tilbygning med farestier - og derfra fortsat adgang til foder- og halmlade.

Der er bl.a. investeret i totalrenovering af forrum med gode rammer for medarbejderne og overdækning af gyllebeholder i 2020.

Løbeafdelingen er traditionelt indrettet med halvt fast gulv og spalter med ornegang foran bokse. Der er 297 bokse og dertil de centralt placerede sygestier og plads til ca. 22 løse drægtige søer/gylte i enden af afdelingen.

I drægtighedsstalden går søerne i storstier med 6 x 44 samt 6 x 36 søer. Fodring sker i cafeteriasystem langs en central fodergang. Stierne er indrettet med fast gulv og halvmure samt spalter imod foderpladsen. I enden af drægtighedsstalden er 2 dybstrøelsesstier til gylte, der ligeledes fodres ved cafeteriaet.

Farestalden er traditionelt indrettet med ca. 1/3 riste, varme og klimamåtter i hulerne. Der er 264 farestier i den oprindelige stald fordelt på 9 sektioner og i det selvstændige anneks er der indrettet 4 rækker af 15 farestier. Således er der 324 farestier i alt og dermed god kapacitet i fareafdelingen til de 1.030 søer.

Der er Funki vådfoderanlæg og Skiold ventilation med gulvudsugning. Inventaret er løbende vedligeholdt med hovedparten opsat i 1998.

I foderladen er der silobatteri med 8 siloer og foder modtages ved indblæsning. I enden af laden er der god plads til halm eller anvendelse til anden opbevaring.

Er man interesseret i at tilpasse produktionen, vil man kunne udskifte cafeteriasystemet med transpondere og hermed forventelig kunne opnå pladsbesparelser således, at anlæggets kapacitet kan udvides med skønsmæssigt yderligere ca. 120 søer og udnytte farestierne og dermed anlægget mere intensivt.

Ejendommen sælges uden besætning og står dermed til købers disposition.

Stor bolig
Til ejendommen hører et større herskabeligt stuehus med flot haveanlæg. Huset er opført i rødsten med betontagsten og indretningen rummer mulighed for opdeling i flere lejligheder med 446 m² boligareal iflg. BBR. Huset opvarmes med oliefyr.

For yderligere information og fremvisning - kontakt Hekto&Co.
HENT DOKUMENTER
BESTIL FREMVISNING
EJENDOMSINFORMATION

Troels Schmidt | Salg og vurdering