Luk fuldskærm

Nybyvej 21, 4863 Eskilstrup

Soproduktion med 1.030 årssøer

Eskeund Multisite er et velbeliggende anlæg til ca. 1.030 søer med fravænning af 7 kg grise. Eskelund Multisite ejer produktionsanlægget og den omkringliggende grund i alt ca. 4,2 ha.

Anlægget er opført i elementer og med ståltag i to parallelle stalde forbundet med drivgang. Den vestlige stald er indrettet til drægtige søer og den østlige stald til hhv. løbeafdeling og farestald. Dertil er der opført en mellembygning med farestier - og derfra med adgang til foder- og halmlade.

Anlægget er løbende vedligeholdt og indeholder gode muligheder for at producere en 7 kg gris med lave omkostninger. Der er bl.a. investeret i totalrenovering af forrum og overdækning af gyllebeholder i 2020.

Anlægget er opbygget med udgangspunkt i 1.300 årssøer, men er tilpasset med en nedgang til ca. 1.030 søer, således der er plads til polte i løbe og drægtighedsafdeling. Der er således mulighed for geare produktionen ved opstaldning af polte andetsteds.

Løbeafdelingen er traditionelt indrettet med halvt fast gulv og spalter med ornegang foran bokse. Der er 297 bokse og dertil de centralt placerede sygestier og plads til 22 drægtige søer i enden af afdelingen.

I drægtighedsstalden går søerne i storstier med 6 x 44 samt 6 x 36 søer. Fodring sker i cafeteriasystem langs en central fodergang. Stierne er indrettet med fast gulv og halvmure samt spalter imod foderpladsen. I enden af drægtighedsstalden er 2 dybstrøelsesstier til gylte, der ligeledes fodres ved cafeteriaet.

Farestalden er traditionelt indrettet med ca. 1/3 riste, klimamåtte i huler og der er installeret mælkeanlæg. Farestierne er fordelt i den østlige staldbygning og annexet ved laden. Der er 264 farestier i den oprindelige stald og i det selvstændige annex er der indrettet 4 rækker af 15 farestier. Således er der 324 farestier i alt.

Der er Funki vådfoderanlæg og Skiold ventilation med gulvudsugning. Inventaret er solidt opført og løbende vedligeholdt med hovedparten opsat i 1998.

I foderladen er der silobatteri med 8 siloer og foder modtages ved indblæsning. I enden af laden er der god plads til halm.

Er man interesseret i at tilpasse produktionen, vil man kunne udskifte cafeteriasystemet med transpondere og hermed forventelig kunne opnå pladsbesparelser således, at anlæggets kapacitet kan udvides med ca. 120 søer.

Ejendommen sælges uden besætning - der er saneret i 2021.

Til ejendommen hører et større stuehus.

For yderligere information og fremvisning - kontakt Hekto&Co.
HENT DOKUMENTER
BESTIL FREMVISNING
EJENDOMSINFORMATION

Troels Schmidt | Salg og vurdering